Vrácení daní ze Slovenska (daňové přiznání typu A a typu B)

Kdy nemusíte podat slovenské daňové přiznání

Daňové přiznání nejste povinni podat, pokud jste měli jen příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a pokud jste do 16.2.2015 požádali svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování.

Kdy jste povinní podat slovenské daňové přiznání

Za zdaňovací období roku 2014 máte na Slovensku povinnost podat daňové přiznání, pokud:

  1. váš (celosvětový) příjem přesáhl zdanitelné příjmy 1 901,67 eur (50 % částky nezdanitelného minima) a
  2. na Slovensku máte trvalý pobyt.

Jaký typ daňového přiznání podat

Pokud jste měli příjem pouze ze závislé činnosti (ze zaměstnání), je pro vás určeno daňové přiznání typu A.

Daňové přiznání typu B podáváte v případě, že jste měli i jiný zdanitelný příjem (např. ze živnosti, z pronájmu nemovitosti nebo kapitálového majetku).

Nárok na vrácení daní ze Slovenska

Daňové přiznání na Slovensku můžete podat i tehdy, pokud vám ze zákona tato povinnost nevyplývá.

Podání daňového přiznání je pro vás výhodné, pokud jsou sražené zálohy na daň vyšší než vypočtená daňová povinnost v daňovém přiznání. Tehdy vám vzniká nárok na vrácení daní ze Slovenska.

Příklad:

Student měl uzavřenou dohodu o brigádnické práci studentů. Za 4 měsíce měl hrubý příjem 1 600 eur a zaměstnavatel mu srazil za každý měsíc zálohu na daň. Po uplatnění nezdanitelného minima (nezdanitelné části základu daně) ve výši 3 803,33 eur mu vyjde nulová daňová povinnost a sražené zálohy mu budou daňovým úřadem vráceny.

Vyplacení daňového bonusu

Podáním daňového přiznání si můžete uplatnit daňový bonus na vyživované dítě v roční výši 256,92 eur v případě, že jste dosáhli příjem ze zaměstnání nebo podnikání nejméně 2 112 eur. Případně si můžete uplatnit odečitatelnou položku na manželku.

Dokdy na Slovensku podat daňové přiznání

Na Slovensku se daňové přiznání podává do 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, t.j. za rok 2014 do 31. března 2015. Tuto lhůtu je však možné prodloužit o tři celé kalendářní měsíce, resp. až o šest měsíců, pokud jste měli příjmy ze zahraničí.

Cena

jen 29 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chci vrátit daně ze Slovenska

nebo nám zavolejte

+421 51 321 5219