Blog

TJ-Legal

Príplatok k rakúskym rodinným prídavkom na postihnuté dieťa

Okrem prídavkov na deti (Familienbeihilfe) sa v Rakúsku na dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje aj zvláštny príplatok (Erhöhungszuschlag). Ak spĺňate všeobecné podmienky nároku na prídavky na deti z Rakúska, môžete požiadať aj o zvýšené prídavky na vaše zdravotne ťažko postihnuté dieťa (v roku 2018 ide o zvýšenie 155,90 eur mesačne).

TJ-Legal

Overte si, či ste nepreplatili sociálne poistenie (National Insurance)

Ak ste pracovali vo Veľkej Británii a platili ste sociálne poistenie (National Insurance), možno ste v konečnom dôsledku zaplatili vyššie príspevky sociálneho poistenia, ako bolo potrebné. V tomto článku sa dozviete základné informácie o spôsobe platenia sociálneho poistenia a o najčastejších prípadoch, keď vznikajú preplatky sociálneho poistenia vo Veľkej Británii.

TJ-Legal

Čo je to Bauabzugsteuer?

Bauabzugsteuer (čítaj: bau-abcúg-štojer) je stavebná zrážková daň, ktorú sú povinné platiť podnikateľské subjekty (szčo, s. r. o.) podnikajúce na území Nemecka v stavebnom sektore. Táto zrážka slúži ako zábezpeka pre nemecký daňový úrad v prípade, že subjektu vznikne v Nemecku povinnosť podať nemecké daňové priznanie k dani z príjmu.

TJ-Legal

Daňové zvýhodnenie na dieťa

Túto výhodu pozná hádam každý z nás. V slovenskom daňovom priznaní si ju môžeme uplatniť ako daňový bonus na dieťa a v českom daňovom priznaní ako daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa (daňové zvýhodnění na vyživované dítě). Daňové zvýhodnenie môže daňovník uplatniť formou zľavy na dani (sleva na dani) alebo formou daňového bonusu alebo ich vzájomnou kombináciou.