Blog

TJ-Legal

Dôchodkové poistenie Stipp v Holandsku

Dôchodkové poistenie Stipp platí v Holandsku každý, kto je zamestnaný v sektore osobných služieb. Patrí sem napríklad forma dočasného zamestnania alebo zamestnania prostredníctvom pracovnej alebo lízingovej agentúry.

TJ-Legal

Súhrnný výkaz DPH v Nemecku (Umsatzsteuer-Voranmeldung)

Povinnosť podávať súhrnné výkazy majú tí podnikatelia, ktorí majú v Nemecku vyslaných subdodávateľov. Sú povinní odovzdať predbežné hlásenia o DPH a ročné daňové priznanie, v ktorých sa musí uviesť prehľad všetkých vystavených a prijatých faktúr na práce vykonané v Nemecku.

TJ-Legal

Potvrdenie A1 pre zamestnanca

Ak zamestnávateľ vysiela svojich zamestnancov na výkon práce do krajín EÚ, potrebuje pre vyslaných zamestnancov Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa, známe aj ako Potvrdenie A1. Sociálna poisťovňa pri žiadosti o jeho vystavenie berie do úvahy viacej kritérií.

TJ-Legal

Daňový partner v Holandsku

Máte partnera? A chcete, aby bol považovaný za daňového partnera, napríklad preto, aby ste spoločne získali odlučné z Holandska (algemene heffingskorting) alebo príspevok na zdravotné poistenie (zorgtoeslag).