Blog

TJ-Legal

Ktorá daňová trieda je najlepšia?

Často sa stretávame s tým, že nám klient povie, že má zlú daňovú triedu. Vtedy sa len pousmejeme a opýtame sa, čo to znamená zlá daňová trieda. Väčšinou má klient na mysli daňovú triedu 1, v ktorej odvádza najvyššie preddavky na daň (hneď po daňovej triede 6). Myslí si, že keď je ženatý a má deti, najlepšia by pre neho bola daňová trieda 3. Tam sa totiž odvádzajú v priebehu roka najnižšie preddavky na daň. Ktorá trieda je teda tá najlepšia? A pre koho?

TJ-Legal

Cirkevná daň v Nemecku

Informovali ste svojho zamestnávateľa pri nástupe do zamestnania v Nemecku aj o svojej príslušnosti k cirkvi? Potom sa vám teda z platu s určitosťou sťahujú každý mesiac okrem preddavkov na daň z príjmu a príspevku do fondu solidarity aj preddavky na cirkevnú daň.

TJ-Legal

Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní - 3.časť

Prvých desať paušálnych výdavkov sme pre vás popísali v predchádzajúcich dvoch častiach tohto článku Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní. 1. časť a Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní. 2. časť . Dnes našu trilógiu ukončíme poslednými štyrmi paušálnymi výdavkami.

TJ-Legal

Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní - 2. časť

Paušálnymi výdavkami môžete znížiť váš základ dane o určitú paušálnu sumu. Môžete si tak uľahčiť spracovanie nemeckého daňového priznania a ušetriť na dani. Najlepšie na tom je, že nemecký daňový úrad väčšinou ani nežiada predloženie dokladov k týmto výdavkom.

TJ-Legal

Paušálne výdavky v nemeckom daňovom priznaní - 1. časť

Neodkladali ste si v priebehu daňového roka doklady za jednotlivé vaše výdavky spojené s výkonom povolania? Myslíte si, že teraz je už neskoro a že si nemôžete uplatniť žiadne výdavky v daňovom priznaní? Nie je to celkom tak. Stále máte možnosť využiť paušálne výdavky.