Blog

TJ-Legal

Nemecké daňové priznanie a s ním súvisiace termíny

Ak máte povinnosť podať si daňové priznanie v Nemecku, daňový úrad očakáva, že si ho podáte do 31. mája nasledujúceho roka.
Ak si daňové priznanie nemusíte podať, máte čas štyri roky na to, aby vám odvedenú daň daňový úrad vrátil. Tento termín by ste nemali premeškať.

TJ-Legal

Novinky o dvojitej domácnosti (doppelte Haushaltsführung)

Udržiavate z pracovných dôvodov popri vašom hlavnom byte na Slovensku aj druhý byt v mieste výkonu práce v Nemecku? Tak potom vediete daňovo odpočítateľnú dvojitú domácnosť. Náklady na vedenie druhej (nemeckej) domácnosti ako daňový výdavok znižujú v nemeckom priznaní váš základ dane, znižujú daňovú povinnosť a tým vám navyšujú sumu vrátených daní.

TJ-Legal

Výdavky na pracovné prostriedky v nemeckom daňovom priznaní

Potrebujete pre výkon svojej profesie pracovné prostriedky, pracovné oblečenie, odbornú literatúru, alebo spotrebný, či kancelársky materiál? Ak ste si ich v danom daňovom roku obstarali a zamestnávateľ vám ich nepreplatil, môžete si ich uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok zvyšujúci váš preplatok daní.