Blog

TJ-Legal

Čo je to Steuernummer?

Steuernummer (čítaj: štojernumer), teda po slovensky daňové číslo, je jedinečný identifikátor, ktorý prideľuje správca dane podnikateľskému subjektu (szčo, s. r. o.) pri registrácii pre potreby dane z príjmov, spotrebných daní, miestnych daní a podobne. Slovenským podnikateľským subjektom prideľuje Steuernummer nemecký daňový úrad Chemnitz.

TJ-Legal

Príplatok k rakúskym rodinným prídavkom na postihnuté dieťa

Okrem prídavkov na deti (Familienbeihilfe) sa v Rakúsku na dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje aj zvláštny príplatok (Erhöhungszuschlag). Ak spĺňate všeobecné podmienky nároku na prídavky na deti z Rakúska, môžete požiadať aj o zvýšené prídavky na vaše zdravotne ťažko postihnuté dieťa (v roku 2018 ide o zvýšenie 155,90 eur mesačne).

TJ-Legal

Overte si, či ste nepreplatili sociálne poistenie (National Insurance)

Ak ste pracovali vo Veľkej Británii a platili ste sociálne poistenie (National Insurance), možno ste v konečnom dôsledku zaplatili vyššie príspevky sociálneho poistenia, ako bolo potrebné. V tomto článku sa dozviete základné informácie o spôsobe platenia sociálneho poistenia a o najčastejších prípadoch, keď vznikajú preplatky sociálneho poistenia vo Veľkej Británii.

TJ-Legal

Výdavky na pracovné prostriedky v nemeckom daňovom priznaní

Potrebujete pre výkon svojej profesie pracovné prostriedky, pracovné oblečenie, odbornú literatúru, alebo spotrebný, či kancelársky materiál? Ak ste si ich v danom daňovom roku obstarali a zamestnávateľ vám ich nepreplatil, môžete si ich uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok zvyšujúci váš preplatok daní.

TJ-Legal

Čo je to Bauabzugsteuer?

Bauabzugsteuer (čítaj: bau-abcúg-štojer) je stavebná zrážková daň, ktorú sú povinné platiť podnikateľské subjekty (szčo, s. r. o.) podnikajúce na území Nemecka v stavebnom sektore. Táto zrážka slúži ako zábezpeka pre nemecký daňový úrad v prípade, že subjektu vznikne v Nemecku povinnosť podať nemecké daňové priznanie k dani z príjmu.