Často kladené otázky k vrácení daní ze zahraničí

Mám i já nárok na vrácení daní?

Každý zahraniční zaměstnanec má nárok na vrácení daňového přeplatku. 90 % cizinců, kteří byli zaměstnaní v zahraničí, vznikl daňový přeplatek a měli nárok na vrácení daní. Výška daňového přeplatku se obvykle pohybuje v rozmezí od 50,- do 2 000,- €.

Jaké potřebné dokumenty si mám přinést domů, aby mi vaše agentura vyřídila daně?

Pokud jste pracoval/a ve Velké Británii a v Irsku, měl/a byste si donést formulář P60 (za každý daňový rok jeden) a formulář P45 od každého zaměstnavatele. V případě, že tyto dokumenty z nějakého důvodu nemáte, z Velké Británie a Irska je můžeme vyžádat za vás. Pokud jste byli zaměstnaní v Holandsku, měli byste mít formulář Jaaropgraaf nebo poslední výplatnú pásku. V Německu je oficiální daňovým dokladem formulář Lohnsteuerbescheinigung a v Rakousku je to Lohnzettel.

Ztratil/a jsem formulář P45 Je možné získat daně zpět?

Samozřejmě, i v takovém případě můžete získat své daně zpět. Stačí, když se zaregistrujete. Součástí formulářů, které vám po vaší registraci zašleme, je i zplnomocnění pro naši společnost TJ-Legal k vyžádání formulářů P45 nebo P60. Chybějící formuláře obvykle získáme v průběhu 4-8 týdnů. Za vyžádání chybějících formulářů od jednoho zaměstnavatele účtujeme poplatek ve výši 12,-€. Poplatek zaplatíte, až když získáte své daně zpět.

Je možné dosáhnout vrácení daní na základě výplatní pásky?

Ano, z Holandska, Německa a Rakouska. Britský ani Irský daňový úřad však výplatní pásku jako oficiální daňový doklad neakceptují. Na základě poslední výplatní pásky můžeme zjistit výšku vašeho daňového přeplatku.

V Anglii jsem pracoval/a 3 roky a plánuji natrvalo odejít. Mohu získat celkové vrácení daní z UK?

Celkové vrácení daní z UK je možné pouze v případě, že výška vašeho příjmu ani v jednom daňovém roce nepřekročila výšku nezdanitelného minima - ve VB je to od 11 000,- £ (v daňovém roce 2016/17) do 12 500,- £ (v daňovém roce 2019/20).

Pokud byl váš příjem vyšší než nezdanitelné minimum, i tak můžete dosáhnout vrácení daní. V tom případě však půjde o vrácení daňového přeplatku.

Slyšel/a jsem, že se ve Velké Británii nemohu zaměstnat do 5 let poté, co jsem získal/a daňový přeplatek. Je to pravda?

Ne, není to pravda. Po vrácení daní z Velké Británie vám nevznikají žádná omezení, týkající se zaměstnání nebo pobytu ve Velké Británii. To samé platí i pro Holandsko a Irsko.

Stačí mi k vrácení daní ze zahraničí i kopie formuláře P45.

Britský daňový úrad však akceptuje pouze originály formulářů P45/P60. Kopie bude akceptována jen v případě, že originální formuláře už jste v minulosti Britskému daňovému úřadu poskytl/a.

Žádal/a jsem o vrácení daní z UK – už rok čekám a stále jsem nedostal odpověď. Dá se to vyřešit?

Ano. Stačí, když se zaregistrujete. My vám zašleme formuláře pro podání druhé žádosti o vrácení daní z Velké Británie. Poté, co nám formuláře pošlete podepsané nazpět, do 24 hodin vaši žádost o vrácení daní zpracujeme a následně postoupíme daňovému úřadu.

Kdy dostanu zpátky své daně?

Vrácení daní z Anglie, UK trvá standardně 1,5 - 3,5 měsíce. Vrácení daní z Holandska trvá od 1 do 4 měsíce. Přeplatek daní z Irska obvykle získáme v průběhu 1 - 3 měsíců. Vrácení daní z Německa a Rakouska trvá cca. 2 - 5 měsíců. Doby vrácení však nejsou závazné. Vrácení daní ze zahraničí může trvat kratší, ale i delší dobu. Pracovníci daňových úřadů zpracovávají každou žádost individuálně a délka procesu proto závisí i na momentálním vytížení daňového úřadu.

Od června 2018 do září 2018 jsem pracoval/a ve Velké Británii. Mám nárok na vrácení daní z UK?

S největší pravděpodobností na vrácení daní máte nárok. Výška daňového přeplatku je individuální a přímo závisí na vašem příjmu v zahraničí a na výši odvedených daní. Výšku vašeho daňového přeplatku si můžete ověřit prostřednictvím daňové kalkulačky.

Před dvěma lety jsem pracoval/a v Anglii a nepamatuji si, zda jsem žádal/a o vrácení daní nebo ne. Můžete to zjistit?

Ano, můžeme to zjistit, pokud se zaregistrujete. Po získání vašich údajů zjistíme, zda už vám byl daňový přeplatek vrácený.

Zabýváte se také vrácením daní z Itálie?

Ne, vrácení daní z Itálie nezajišťujeme. V současnosti se zabýváme vrácením daní ze Spojeného království Velké Británie, Irska, Německa, Rakouska a Holandska.

Mohu o vrácení daní požádat, až když se definitivně vrátím ze zahraničí?

Ne, nemusíte. O vrácení daní můžete požádat na konci každého daňového roku. V zemi přitom můžete nadále pracovat.

Co všechno bych potřeboval (dokumenty, údaje), aby se zjistilo, zda mám nárok na vrácení daně z Anglie?

Výška daňového přeplatku závisí na výšce vašich příjmů a odvedených daní. Tyto informace jsou uvedeny na formuláři P45/P60. Pokud jste pracovali během daňového roku u více zaměstnavatelů, příjmy a výška daní se sčítají.