Vrácení daní a přeplatků ze zahraničí

Vracení daní a přeplatků ze zahraničí se věnujeme již od roku 2008. Specializujeme se na UK (Anglii), Německo, Rakousko, Slovensko, Irsko a Nizozemsko, kde našim klientům zajišťujeme správné podání žádosti o vrácení přeplatku na daních.

Na začátku jsme se zaměřili na vrácení daní z UK a Irska, později jsme do našeho portfolia přidali Nizozemsko. Od roku 2012 poskytujeme možnost podat žádost o vrácení přeplatku daní i z Německa, Rakouska a Česka.

Naši klienti mohou využít i služby spojené s podáváním daňového přiznání na Slovensku, když mohou využít naše služby podání daňového přiznání fyzických osob.

TJ-Legal není jen daňové přiznání a vrácení daní ze zahraničí

Mimo služby vrácení daní a podání žádosti o vrácení přeplatku na daních ze zahraničí poskytuje Společnost TJ Legal svým klientům i podání daňových přiznání na Slovensku, možnost získat příspěvek na zdravotní pojištění Zorgtoeslag a příspěvek na odlučné Algemene heffingskorting z Nizozemska.

Naši klienti mohou využít zpracování žádosti o odlučné z Nizozemska (Algemene heffingskorting), přídavky na děti z Německa nebo získání přeplatku na sociálním příspěvku USC (Universal Social Charge) z Irska. 

Vrácení daní ze zahraničí s TJ-Legal pro klienty z celé Evropy

Služby vrácení daní a podávání žádosti o vrácení přeplatku na daních ze zahraničí využívají klienti ze Slovenska, ale setkáváme se i se zahraničními klienty pracujícími v zemích Evropské unie.

Až jednu desetinu klientů a žadatelů o vrácení přeplatků na daních máme z České republiky, Francie, Indie, Španělska, Polska a Maďarska, kteří se ztotožnili s našimi hodnotami při poskytování služeb v oblasti vracení přeplatku na daních ze zahraničí – pružná a rychlá komunikace, otevřenost, transparentnost a čestnost.

Marián Varga

Interiér TJ-Legal

Marián Varga

kancelář TJ-Legal

kancelář TJ-Legal

Marián Varga

Exteriér TJ-Legal