Postup vracení daní ze zahraničí

1. Zaregistrujte se on-line.

Díky online registraci vám zašleme refundační materiály a k nim podrobné instrukce s postupem vrácení daní ze zahraničí. Naše společnost TJ-Legal vám garantuje 100 % diskrétnost a zpracování osobních údajů podle zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

2. Pošlete nám podepsané formuláře

Po přijetí refundačních materiálů postupujte podle instrukcí. Všechny formuláře poctivě vyplňte. Potřebné dokumenty zašlete (případně přineste osobně) na adresu:

TJ-Legal, s.r.o.
Hlavná 133
080 01 Prešov
Slovensko

O přijetí vašich formulářů vás budeme informovat.

3. Počkejte na vrácení vašich daní

 1. Vaši žádost o vrácení daní zpracujeme během 24 hodin po přijetí vyplněných formulářů a postoupíme ji příslušnému zahraničnímu daňovému úřadu. Dovolujeme si vás upozornit, že v měsících únor až květen se může doba zpracování, kvůli zvýšenému počtu žádostí prodloužit na 1-3 dny.
 2. Standardní lhůta zpracování žádosti pro jednotlivé zahraniční daňové úřady:
  a. Irský daňový úřad - 2 měsíce
  b. Britský daňový úřad - 1,5 až 3,5 měsíce
  c. Holandský daňový úřad - do 3 měsíců pokud jste nekvalifikovaný daňový nerezident, do 3 let pokud jste kvalifikovaný daňový nerezident
  d. Německý daňový úřad - 3 - 6 měsíců
  e. Rakouský daňový úřad - 4 - 6 měsíců
  f. Český daňový úřad – 1 - 1,5 měsíce
  g. Slovenský daňový úřad - 40 dní od lhůty pro podání daňového přiznání
 3. Délka refundačního procesu není závazná a může se u každé žádosti lišit. Všechny žádosti o vrácení daní ze zahraničí jsou schvalovány individuálně příslušným daňovým úřadem. Rychlost zpracování žádosti o vrácení daní závisí především na vytížení daňových úřadů. Prodlouží-li se délka procesu refundace, aktivně s daňovým úřadem komunikujeme a snažíme se co nejrychleji zajistit získání přeplatku vašich daní.
 4. Po odsouhlasení refundace vám bude zaslána oficiální daňová kalkulace poštou.
 5. Daňový úřad vám po uzavření žádosti vypočítá váš přesný daňový přeplatek. O vrácení daní se postaráme a přeplatek zašleme na číslo účtu, které jste uvedli při registraci. Případně mohou být peníze vráceny i na vaši korespondenční adresu. Zpracovatelský poplatek je automaticky odpočítán ze zaslané sumy.
 6. Spolu s přeplatkem vám zašleme i kompletní daňové vyúčtování.