Vrácení daní z Anglie, UK

Až 95 % zahraničních pracovníků vzniká nárok na vrácení daní z Anglie, UK. Daně z UK můžete získat nazpět v plné výšce, a to až za 4 roky zpětně. Stačí, když se zaregistrujete a daňový přeplatek vám může být vrácen jednoduše a bezpečně přímo na váš bankovní účet.

Pokud jste už o přeplatek daně v Anglii (nebo v ostatních zemích Spojeného království Velké Británie) žádali sami a nedočkali jste se odpovědi, rádi vám v tomto případě poskytneme naši odbornou pomoc, která vám zaručí vrácení daní z UK.

Nárok na vrácení daní z Anglie, UK Vám mohl vzniknout pokud:

  • vám váš zaměstnavatel přidělil nesprávnou daňovou třídu (tax code),
  • jste začal/a pracovat v novém zaměstnání a dočasně vám přidělili výjimečnou daňovou třídu (emergency tax code),
  • nebyl/a jste zaměstnaná/ý během celé délky daňového roku,
  • jste pracoval/a souběžně ve více zaměstnáních,
  • změnil sa váš příjem - ztratil/a jste zaměstnání nebo jste začal/a podnikat jako samostatně výdělečná osoba a váš příjem se snížil,
  • daňové přiznání jste podal/a nesprávně.

Každý rok určuje britský daňový úřad výšku nezdanitelného minima. Pokud součet vašich příjmů v jednom daňovém roce nepřevyšuje hranici nezdanitelného minima, máte nárok na vrácení daní z Anglie v plné výši. Sazby nezdanitelného minima (pro pracující do 65 let) jsou následující:

Daňový rok Sazba nezdaniteľného minima
2019/20 12 500 GBP
2018/19 11 850 GBP
2017/18 11 500 GBP
2016/17 11 000 GBP
2015/16 10 600 GBP
2014/15 10 000 GBP
2013/14  9 440 GBP

Příjem nad hranicí nezdanitelného minima je zdaňovaný 20 % – 50 % sazbou. V případě, že váš příjem byl vyšší než nezdanitelné minimum, pravděpodobně máte nárok na vrácení daňového přeplatku. Vrácení daní z UK vystavuje Britský daňový úřad. O výši vrácených dní rozhoduje Britský daňový úřad, který je i zasílá.

Kdy požádat o vrácení daní z Anglie, UK

Daňový rok končí v Anglii 5. dubna. O vrácení daně z Velké Británie můžete požádat vždy na konci každého daňového roku. Pokud neplánujete, že byste se do konce příslušného daňového roku nechali zaměstnat, požádejte o vrácení daní z Velké Británie i před ukončením daňového roku, hned po odchodu z této země.

Formuláře k vrácení daní z UK

K vrácení daní z Anglie, UK, slouží oficiální daňové formuláře P45 a P60. Tyto formuláře vám vystaví váš zaměstnavatel.

Formulář P60 je vystavený zaměstnavatelem na konci daňového roku. Ovšem pouze tomu zaměstnanci, který je zaměstnaný i v poslední den daňového roku, tj. 5. dubna. Po ukončení pracovního poměru v průběhu roku získá zaměstnanec formulář P45, který slouží i jako potvrzení o skončení pracovního poměru.

Pokud formuláře P45 a P60 k dispozici nemáte, po vaší registraci je pro vás z Velké Británie vyžádáme.

Cena

jen 10,9 %* z vrácené částky

minimální poplatek: 49 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chci vrátit daně z UK

nebo nám zavolejte

+421 51 321 5211

TIP

Chcete získat co nejvyšší sumu ze zaplacených daní zpět? Pro získání co nejvyšší daňové refundace je nejlepší ukončit pracovní poměr ve Velké Británii v měsících červenec až říjen. Nejnižší daňová refundace vám naopak vznikne právě tehdy, když Velkou Británii opustíte v březnu nebo dubnu.