Vrácení daní z Česka

V České republice je daňová sazba pro fyzické osoby ve výši 15 %. K vrácení daní z Česka slouží formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti. Tento dokument by vám měl zaměstnavatel vystavit po ukončení vašeho pracovního poměru, resp. po skončení daňového roku. I jako zahraniční pracovník máte možnost uplatnit daňový bonus na manželku a děti. Vrácení daní získejte snadno a bezpečně vyplněním krátkého on-line formuláře.

Nárok na vrácení daní z Česka vám mohl vzniknout pokud

  • jste v ČR nepracovali během celého daňového roku (od 1.1. do 31.12.)
  • jste nevyužili bonus na manžela/manželku a na děti
  • jste během daňového roku změnili zaměstnání
  • jste svobodným rodičem
  • jste platili úroky z hypotečního úvěru
  • jste darovali finanční prostředky státní instituci (např. škole nebo školce)

Jak požádat o vrácení daní z České republiky

  • Požádejte nás o vrácení daní vyplněním jednoduchého on-line formuláře. Obratem vám pošleme žádost o vrácení daní z Česka spolu s instrukcemi pro její vyplnění. K vaší žádosti přiložte Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.
  • Žádost o vrácení daní z Česka pro vás zpracujeme během 24 hodin od jejího přijetí. O předběžné výši vrácených daní vás budeme informovat ihned po obdržení vaší žádosti.
  • Český daňový úřad vám daně vrátí do 30 dnů od obdržení žádosti. Tato doba se ale počítá od 1. dubna, tj. od uzávěrky pro podání daňového přiznání.

Kdy požádat o vrácení daní z České republiky

Vrácení daní z České republiky můžete získat tři roky zpětně. O vrácení daní z Česka můžete požádat po skončení každého daňového roku. Daňový rok končí 31. prosince.

Cena

jen 12,9 %* z vrácené částky

minimální poplatek: 49 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chci vrátit daně z Česka

nebo nám zavolejte

+421 51 321 5211

TIP

Daňové přiznání je třeba podat do 31. března. Termín je možné bez pokuty překročit ještě o 5 pracovních dnů. V případě, že daňové přiznání podáte později, hrozí vám pokuta od daňového úřadu.