Vrácení daní z Irska

Nárok na vrácení daní vzniká až 60 % zahraničních zaměstnanců, kteří pracují v Irsku. Daně se v Irsku platí prostřednictvím systému PAYE (Pay As You Earn – systém daňových záloh). Daň je stahována přímo ze mzdy a je poukazována irskému daňovému úřadu (Revenue). O vrácení daní z Irska musíte požádat do čtyř let.

Požádejte o vrácení daní z Irska a využijte všechny výhody, které vám nabízíme.

Nárok na vrácení daní z Irska Vám vznikl pokud:

  • vám během zaměstnání v Irsku přidělili nesprávnou výšku daňového bonusu (tax credit)
  • jste ukončil/a vaše zaměstnání před koncem daňového roku
  • jste nepracoval/a během celého daňového roku
  • jste se v průběhu daňového roku vdala/oženil

Jak předejít placení příliš vysokých daní

Ujistěte se, že daň je z vašeho příjmu odváděna ve správné výši od začátku vašeho pracovního poměru. Pokud se chcete vyhnout placení vyšších daní, na začátku pracovního poměru byste měl/a udělat dvě věci:

  1. Poskytněte vašemu zaměstnavateli Personal Public Service Number (PPS No). Toto číslo je jedinečné identifikační číslo a slouží pro veřejně prospěšné služby a zaměstnání v Irsku. Spolu s nahlášením PPS Number váš zaměstnavatel oznámí daňovému úřadu i datum začátku vašeho pracovního poměru.
  2. Žádejte potvrzení o výši vašeho daňového bonusu (tax credit). O potvrzení výšky vašeho daňového bonusu můžete požádat Irský daňový úřad (Revenue) vyplněním formuláře Form 12A.

Tax credit se skládá z různých úlev, na které můžete mít nárok. Každý má nárok na osobní (personal) tax credit. Úlevy ale můžete žádat i na zdravotní pojištění nebo na úroky z hypotekární půjčky. Na web stránce Irského daňového úřadu (Revenue) jsou dostupné všechny informace a podrobnosti o výšce nezdanitelných minim a daňových úlev.

S velkou pravděpodobností máte nárok na vrácení daní z Irska i v případě, že vám nebyl přidělen správný tax credit. Tax credit snižuje výšku daně, která je z příjmu odváděna. Výška hrubé daně závisí na výšce příjmu a následně je od hrubé daně odpočítán tax credit. Výsledkem je daňová povinnost. Pokud je vaše daňová povinnost nižší než reálná výška odvedených daní, vzniká vám nárok na vrácení daní z Irska. Výšku vašeho daňového přeplatku si můžete vypočítat pomocí daňové kalkulačky.

Formuláře k vrácení daní z Irska

Na vrácení daní z Irska do 31.12.2018 slouží oficiálně daňové formuláře P45 a P60.

Od začátku roku 2019 vám už tyto doklady zaměstnavatel nedá, neboť jejich v Irsku zrušily.

Irský daňový úřad pro každého poplatníka s PPS Number zřizuje osobní online účet (MyAccount). Na tyto účty zaměstnavatelé průběžně předávají údaje o výdělcích a sražených daních zaměstnanců elektronicky. Zaměstnanci dostanou jen výplatní pásky a s Revenue také mohou komunikovat elektronicky.

Pokud k údajům na svém osobním účtu MyAccount nemáte přístup, po vyplnění online žádosti je pro vás z Irska vyžádáme. Pomůžeme vám i s Tax Credits, aby byly vráceny daně co nejvyšší. Zároveň vám zašleme detailní a srozumitelné instrukce, aby bylo pro vás získání daní z Irska co nejjednodušší.

Cena

jen 10,9 %* z vrácené částky

minimální poplatek: 49 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chci vrátit daně z Irska

nebo nám zavolejte

+421 51 321 5211