Vrácení daní z Německa

Podobně jako v jiných zemích Evropské unie je příjem v Německu při každé výplatě snižován o daňové zálohy. Po skončení daňového roku lze optimalizovat výšku odvedených daňových záloh podáním daňového přiznání, resp. podání žádosti o vrácení daní.

O vrácení daní z Německa můžete požádat čtyři roky zpětně, tedy za roky 2019, 2018, 2017 a 2016. Stačí, abyste vyplnili krátký online formulář a přeplatek daní pro vás získáme bezpečně a jednoduše.

Výška daňových odvodů pro rok 2019

Roční příjem (svobodní) Roční příjem (ženatí) Daňová sazba
do 9 168 € do 18 336 € 0 %
od 9 169 € do 14 254 € od 18 336 € do 28 508 € 14-24 %
od 14 255 € do 55 960 € od 28 509 € do 111 920 € 24-41 %
od 55 960 € od 111 920 € 42 %

Nárok na vrácení daní z Německa vám pravděpodobně vznikl, pokud

  • jste nepracoval/a v Německu po celé zdaňovací období (od 1. 1. do 31. 12.)
  • jste byl/a zaměstnaná/ý jen na poloviční pracovní úvazek
  • jste za prací dojížděl/a
  • jste v průběhu daňového roku změnil/a zaměstnání
  • jste pracoval/a zároveň ve dvou zaměstnáních

Německo umožňuje snížit daňovou povinnost a zvýšit hodnotu vrácených daní řadou odpočitatelných položek. Úlevy se dají uplatnit např. na děti, platby pojistného, příspěvky neziskovým organizacím nebo politickým stranám.

Kdy požádat o vrácení daní z Německa

O vrácení dane z Německa můžete požádat vždy na konci každého daňového roku. Daňový rok končí v Německu 31. prosince.

Formuláře k vrácení daní z Německa

K vrácení daní z Německa slouží formulář Lohnsteuerbescheinigung (souhrn ročních příjmů a odvedených daní), který by vám měl vystavit zaměstnavatel nejpozději do 28. února následujícího roku, případně poslední výplatní páska ze zaměstnání.

Pokud formuláře Lohnsteuerbescheinigung nebo výplatní pásku nemáte k dispozici, po vaší registraci je pro vás z Německa vyžádáme.

Cena

jen 12,9 %* z vrácené částky

minimální poplatek: 49 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chci vrátit daně z Německa

nebo nám zavolejte

+421 51 321 5211