Vrátenie daní z USA

Získajte naspäť dane, ktoré ste odviedli z príjmu v USA

Pracovali ste od mája do septembra ako študent na víza J-1 v USA? Ak áno, pravdepodobne aj vy máte nárok na vrátenie daní z USA, a to dokonca až za 3 roky spätne!!!

Ktoré druhy daní ste v USA odvádzali?

V USA sa odvádzajú tieto typy daní: federálna, štátna, lokálna a takzvaná FICA daň (daň z príspevku na sociálne a zdravotné poistenie).

Vy ste pravdepodobne odvádzali 2 druhy daní: federálnu a štátnu. My pre vás dokážeme získať preplatky z oboch.

Čo potrebujete na vrátenie daní z USA?

Na získanie daní z USA je potrebný formulár W2 od každého zamestnávateľa, pre ktorého ste pracovali počas daňového roka, za ktorý si o vrátenie daní chcete požiadať. To znamená, že počet formulárov W2 za daný rok sa musí rovnať počtu zamestnávateľov.

Formulár W2 vám je povinný váš zamestnávateľ zaslať po ukončení daňového roka, a to do konca januára nasledujúceho roka.

Ak však formulár W2 nemáte, nič sa nedeje. Stačí, ak nám zašlete poslednú výplatnú pásku. Ak nemáte ani výplatnú pásku, nič to. Vyplňte online formulár a obratom vám pošleme žiadosť spolu s ďalšími inštrukciami. Formulár W2 od vášho zamestnávateľa za vás vyžiadame my.

Ako prebieha proces vrátenia daní z USA?

O vrátenie daní z USA môžete požiadať tak, že podáte daňové priznanie. Daňové priznanie je povinný podať každý, kto bol v danom roku v USA na víza J-1 aspoň 1 deň.

Dokedy je možné požiadať o vrátenie daní z USA?

Lehota na podanie daňového priznania je od 29. januára do polovice apríla. Neskoré podanie daňového priznania sa môže pokutovať.

Ako dlho budete čakať na preplatok na daniach z USA?

Spracovanie žiadosti o vrátenie daní z USA trvá priemerne 2 až 5 mesiacov.

Koľko vám z odvedenej dane v USA vrátia?

Priemerná suma vrátených federálnych daní je okolo 800 a štátnych okolo 120 amerických dolárov. Preto neváhajte a o vrátenie daní z USA požiadajte ešte dnes.

Cena

len 12,9 %* z vrátenej sumy

minimálny poplatok: od 29 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chcem vrátiť dane z USA

alebo zavolajte

051 321 5211