Vrácení daní ze Slovenska (daňové přiznání typu A)

Delegujte podání daňového přiznání na nás

Rádi pro vás zpracujeme slovenské daňové přiznání, ve kterém správně uplatníme vaše zákonné nároky, jako např. daňový bonus na dítě, daňový bonus na úroky z hypotečního úvěru pro mladé, daňvový bonus nezdanitelnou část na manžela / manželku, nezdanitelnou část na lázeňskou léčbu, korektně vyjmeme nebo započítáme vaše příjmy, které jste dosáhli v zahraničí, případně pro vás zdarma požádáme o prodloužení lhůty pro podání slovenského daňového přiznání (typ A).

Naše společnost TJ-Legal je na trhu již přes 11 let, pomohli jsme doslova desetitisícům lidí, kteří na naši adresu píší pozitivní hodnocení. Daňové přiznání na Slovensku vám zpracujeme korektně a spolehlivě, přičemž pomůžeme vám is vrácením případného přeplatku na dani. Na začátek úplně postačí, když vyplníte online formulář.

Kdy vzniká povinnost podat daňové přiznání na Slovensku

Daňové přiznání na Slovensku jste povinen podat pokud splníte obě podmínky:

1. Na Slovensku máte trvalý pobyt nebo se na území SR zdržujete více než 183 dní v kalendářním roce.
2. Vaše celkové příjmy v roce 2019 přesáhly částku 1968,68 eur. Do celkových příjmů se zahrnují jakékoli zdanitelné příjmy, např. příjem ze zaměstnání na Slovensku, příjem ze zaměstnání v zahraničí, příjem z pronájmu, příjem z podnikání atd.).

Daňové přiznání na Slovensku nejste povinen podat v případě, že během daňového roku dosáhly pouze příjmy ze zaměstnání na Slovensku a požádali jste svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

Jaký typ daňového přiznání podat

Daňové přiznání typu A podáváte v případě, pokud jste dosáhli příjmy ze závislé činnosti, tj ze zaměstnání na základě pracovní smlouvy nebo dohody.

Daňové přiznání typu B podáváte v případě, že jste měli i příjem z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti, příjem z pronájmu nemovitosti, příjem z kapitálového majetku nebo ostatní příjem (např. Příjem z prodeje nemovitosti, příjem z vyplacení podílového listu apod.).

Lhůta pro podání daňového přiznání a prodloužení lhůty

Lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2019 je 31. březen 2020.

Pokud vám vznikla povinnost podat daňové přiznání na Slovensku, můžete si lhůtu na podání daňového přiznání prodloužit, a to podáním oznámení o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Oznámení je třeba podat nejpozději do 31.03.2020 na místě příslušný daňový úřad.

Lhůtu si můžete prodloužit nejvíce o:

• tři kalendářní měsíce
• o šest kalendářních měsíců, pokud součástí vašich příjmů byly i příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Nárok na vrácení daní ze Slovenska

Daňové přiznání na Slovensku můžete podat i tehdy, pokud vám ze zákona tato povinnost nevyplývá.
Podání daňového přiznání je pro vás výhodné, pokud sraženy zálohy na daň jsou vyšší než následně vypočtená daňová povinnost v daňovém přiznání. Tehdy vám vzniká nárok na vrácení daní ze Slovenska. Daňový přeplatek vám slovenský daňový úřad vrátí na bankovní účet nebo poštovní poukázkou do 40 dnů od zákonem stanovené lhůty pro podání daňového přiznání.

Nevíte, co přesně dělat, máte nejasnosti nebo doplňující otázky týkající se slovenského daňového přiznání či vrácení daní? Kontaktujte nás a společně posoudíme vaši situaci. Poradíme vám, co dělat dál, abyste měli klid, méně starostí, případně peníze z daní zpět na vašem bankovním účtu!

Cena

jen 34,80 €*

* konečný poplatek.

Chci vrátit daně ze Slovenska

nebo nám zavolejte

+421 51 321 5211

TIP

Pokud jste měli jako zaměstnanec (na pracovní smlouvu nebo dohodu) roční příjem do 1 968,68 € a zaměstnavatel vám srážel zálohy na daň ze mzdy, nemáte povinnost podat daňové přiznání fyzické osoby. Ale pokud tak učiníte, získáte sražené zálohy zpět jako přeplatek daní.