Často kladené otázky

Mám aj ja nárok na vrátenie daní?

Každý zahraničný zamestnanec má nárok na vrátenie daňového preplatku. Asi 90 % cudzincov, ktorí boli zamestnaní v zahraničí, vznikol daňový preplatok a mali nárok na vrátenie daní. Výška daňového preplatku sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 50,- do 2 000,- €.

Aké potrebné dokumenty si mám priniesť domov, aby mi vaša agentúra vybavila dane?

Ak ste pracovali vo Veľkej Británii a v Írsku, mali by ste si priniesť formulár P60 (za každý daňový rok jeden) a formulár P45 od každého zamestnávateľa. V prípade, že tieto dokumenty z nejakého dôvodu nemáte, vieme ich vyžiadať za vás. Ak ste boli zamestnaní v Holandsku, mali by ste mať formulár Jaaropgraaf alebo poslednú výplatnú pásku. V Nemecku je oficiálny daňovým dokladom formulár Lohnsteuerbescheinigung a v Rakúsku je to Lohnzettel.

Stratil som formulár P45. Je možné získať dane späť?

Samozrejme, aj v tomto prípade môžete získať svoje dane späť. Stačí, ak sa zaregistrujete. Súčasťou formulárov, ktoré vám po vašej registrácii zašleme, je aj splnomocnenie pre našu spoločnosť TJ-Legal na vyžiadaniu formulárov P45 alebo P60. Chýbajúce formuláre zvyčajne získame v priebehu 4-8 týždňov. Za vyžiadanie chýbajúcich formulárov od jedného zamestnávateľa účtujeme poplatok vo výške 12,- €. Poplatok zaplatíte až vtedy, keď získate svoje dane späť.

Je možné získať vrátenie daní na základe výplatnej pásky?

Áno, z Holandska, Nemecka a Rakúska. Britský ani Írsky daňový úrad však výplatnú pásku ako oficiálny daňový doklad neakceptujú. Na základe poslednej výplatnej pásky vieme zistiť výšku vášho daňového preplatku.

V Anglicku som pracoval 3 roky a plánujem nastálo odísť. Môžem získať celkové vrátenie daní z UK?

Celkové vrátenie daní z UK je možné iba v prípade, že výška vášho príjmu ani v jednom daňovom roku neprekročila výšku nezdaniteľného minima - vo VB je to od 11 000,- £ (v daňovom roku 2016/17) do 12 500,- £ (v daňovom roku 2019/20). Ak bol váš príjem vyšší ako nezdaniteľné minimum, aj tak môžete získať vrátenie daní. V tomto prípade však ide o vrátenie daňového preplatku.

Počul som, že sa vo Veľkej Británii nemôžem zamestnať do 5 rokov po tom, čo som získal daňový preplatok. Je to pravda?

Nie, nie je to pravda. Po vrátení daní z Veľkej Británie vám nevznikajú žiadne obmedzenia týkajúce sa zamestnania alebo pobytu vo Veľkej Británii. To isté platí aj pre Holandsko a Írsko.

Stačí mi k vráteniu daní zo zahraničia aj kópia formulára P45.

Britský daňový úrad však akceptuje iba originály formulárov P45/P60. Kópia bude akceptovaná iba v prípade, že originálne formuláre ste už v minulosti Britskému daňovému úradu poskytli.

Žiadal som o vrátenie daní – už rok čakám a stále som nedostal odpoveď. Dá sa to vyriešiť?

Áno. Stačí, ak sa zaregistrujete. My vám zašleme formuláre na podanie druhej žiadosti o vrátenie daní zo zahraničia. Po tom, čo nám formuláre pošlete podpísané späť, spracujeme vašu žiadosť o vrátenie daní a následne postúpime daňovému úradu.

Kedy dostanem späť moje dane?

Vrátenie daní z Anglicka, UK trvá štandardne 1,5 - 3,5 mesiaca. Vrátenie daní z Holandska trvá od 1 - 5 mesiacov. Preplatok daní z Írska zvyčajne získame v priebehu 1 - 3 mesiacov. Vrátenie dani z Nemecka a Rakúska trvá cca. 2 - 5 mesiacov. Doby vrátenia však nie sú záväzné. Vrátenie daní zo zahraničia môže trvať kratšie, ale aj dlhšie. Pracovníci daňových úradov spracúvajú každú žiadosť individuálne a dĺžka procesu preto záleží aj od momentálneho vyťaženia daňového úradu.

Od júna 2018 do septembra 2018 som pracoval vo Veľkej Británii. Mám nárok na vrátenie daní z UK?

S najväčšou pravdepodobnosťou na vrátenie daní máte nárok. Výška daňového preplatku je individuálna a priamo závisí od vášho príjmu v zahraničí a od výšky odvedených daní. Výšku vášho daňového preplatku si môžete overiť prostredníctvom daňovej kalkulačky.

Pred dvoma rokmi som pracoval v Anglicku a nepamätám si, či som žiadal o vrátenie daní alebo nie. Viete to zistiť?

Áno, vieme to zistiť, ak sa zaregistrujete. Po získaní vašich údajov zistíme, či vám už bol váš daňový preplatok vrátený.

Zaoberáte sa aj vrátením daní z Talianska?

Nie, vrátenie daní z Talianska nezabezpečujeme. V súčasnosti sa zaoberáme vrátením daní zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie, Írska, Nemecka, Rakúska, Holandska a Česka.

Môžem o vrátenie daní požiadať až keď sa definitívne vrátim zo zahraničia?

Nie, nemusíte. O vrátenie daní môžete požiadať na konci každého daňového roka. V krajine pritom môžete naďalej pracovať.

Čo všetko by som potreboval (dokumenty, údaje) aby sa zistilo, či mám nárok na vrátenie daní z Anglicka?

Výška daňového preplatku závisí od výšky vašich príjmov a odvedených daní. Tieto informácie sú uvedené na formulári P45/P60. Ak ste pracovali počas daňového roka u viacerých zamestnávateľov, príjmy a výška daní sa spočítavajú.