Formulár U1 z Veľkej Británie

Snaha britského daňového úradu o zjednodušenie a elektronizáciu verejnej správy priniesla našim klientom množstvo výhod.

Jednou z nich je aj získanie formulára U1 onlie v skrátenej lehote. Kým doteraz bol tento interval cca. 2 až 3 mesiace, pri podaní žiadosti online sa tento čas skracuje zhruba o jeden mesiac.

Ako je možné, že daňový úrad vie zaslať dokument takto rýchlo?

Pri štandardnom zasielaní žiadosti o formulár U1 poštou je potrebné, aby daň. úrad prevzal poštovú zásielku (2-4 týždne), žiadosť naskenoval do systému, porovnal údaje zo žiadosti s údajmi v systéme, spracoval žiadosť (2-4 týždne) a následne žiadosť zaslal poštou (2-4 týždne). Pri zaslaní žiadosti online tieto kroky odpadajú, pretože systém spracuje údaje zo žiadosti v reálnom čase. 

Aké podmienky je potrebné splniť pre získanie Vášho dokumentu zrýchlenou formou?

Je potrebné mať nasledovné:

  1. Vybavené National Insurance Number (NIN)
  2. Mať tieto dokumenty pre identifikáciu: posledná výplatná páska, formulár P60 z predchádzajúceho daň. roku, formulár P45.

Pokiaľ tieto dokumenty máte a stále nie je možné podať žiadosť online, môžeme vo Vašom mene komunikovať s britským daňovým úradom a požiadať ich o sprístupnenie systému.

Pokiaľ naša snaha o sprístupnenie systému nebude vypočutá alebo nám budú chýbať niektoré dokumenty, budeme musieť žiadosť zaslať poštou.

Formulár U1 z Veľkej Británie

Vyplňte formulár a obratom vám pošleme všetko potrebné k získaniu U1

Prosím zaškrtnite toto pole
Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Ochrana osobných údajov.