Formulár E 301 / U1

Od 1. mája 2010 je v platnosti nový formulár U1, ktorým bol nahradený pôvodný formulár E 301.

Formulár U1 je potvrdenie o obdobiach, ktoré sa majú zohľadniť pri priznávaní dávok v nezamestnanosti. Formulár U1 vám vystavuje úrad štátu, v ktorom ste pracovali.

Na čo slúži formulár U1?

Pokiaľ ste na Slovensku neboli zamestnaný minimálne dva roky, to znamená, že ste nedosiahli minimálnu stanovenú dĺžku poistenia v nezamestnanosti (2 roky), zohľadní sa doba zamestnania v inom štáte Európskej únie. Formulár U1 slúži teda ako doklad o období, počas ktorého ste v zahraničí pracovali a odvádzali dávky poistného v nezamestnanosti.

Aké sú podmienky získania dávky v nezamestnanosti?

Na Slovensku vám vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti v prípade, že:

  1. ste evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný a
  2. a) pracovali ste a odvádzali dávku poistného v nezamestnanosti najmenej dva roky za posledné 3 roky do dátumu registrácie na úrade práce. V tomto prípade máte nárok na vyplácanie dávky v nezamestnanosti po dobu 6 mesiacov;
    b) alebo ste pracovali a odvádzali dávku poistného v nezamestnanosti najmenej dva roky za posledné 4 roky do dátumu registrácie na úrade práce. V tomto prípade máte nárok na vyplácanie dávky v nezamestnanosti po dobu 4 mesiacov.

Ako sa vypočíta dávka v nezamestnanosti?

Dávka v nezamestnanosti sa počíta z denného vymeriavacieho základu podľa dĺžky trvania doby bez práce nasledovne: 50 % z denného vymeriavacieho základu x počet dní bez práce. Maximálna výška dávky v nezamestnanosti na Slovensku je obmedzená na 812,80 eur mesačne.

Príklad

Boli ste zamestnaný jeden rok na Slovensku a jeden rok v Anglicku. Po celú dobu ste odvádzali časť príjmu na fond poistenia v nezamestnanosti. Váš mesačný príjem z posledného zamestnania bol 1 120,00 eur. Po odchode z Anglicka ste sa prihlásili na úrad práce ako nezamestnaný. Na základe formulára U1 vám bol priznaný nárok na dávku v nezamestnanosti.

  • Váš vymeriavací základ bude 12 x mzda, t. j. 13 440,00 eur.
  • Denný vymeriavací základ bude vymeriavací základ vydelený počtom dní 365, čiže 36,82 eur.
  • Dávka na každý deň v nezamestnanosti bude 19,31 eur (50 % z 36,82 eur).

Ako požiadať o tlačivo U1?

Formulár U1 môžete získať niekoľkými spôsobmi:

  1. Využite služby TJ-Legal. Zaregistrujte sa a spolu s dokumentmi potrebnými na získanie formulára U1 vám zašleme poštou alebo e-mailom ďalšie inštrukcie. Po prijatí podpísaných dokumentov pre vás tlačivo U1 získame. Formulár U1 vám doručíme poštou na Vašu adresu. Štandardná lehota na získanie formulára U1 je od dvoch do štyroch mesiacov. K žiadosti o vystavenie tlačiva U1 je vhodné priložiť kópie formulárov P45/P60 alebo výplatných pások.
  2. O vystavenie formulára U1 môžete požiadať prostredníctvom písomnej žiadosti priamo zahraničný úrad.
  3. O vydanie formulára U1 od zahraničného úradu môžete požiadať aj pracovníka Sociálnej poisťovne na Slovensku.

TIP

O vyžiadanie formulára U1 môžete požiadať aj pracovníkov Sociálnej poisťovne. Získanie formulára U1 však môže trvať dlhšie. TJ-Legal získa váš formulár U1 v priemere od dvoch do troch mesiacov.