TJ Legal logo Daňová kalkulačka

Umsatzsteuer-Voranmeldung pre prepravcov

Ak cez Nemecko vykonávate osobnú prepravu, tak máte povinnosť podávať súhrnný výkaz DPH, tzv. Umsatzsteuer-Voranmeldung. Bez komplikácií ho podáme za vás.

Ak by som odporúčal TJ-Legal ďalej, ani by som nemusel nejako argumentovať, jednoducho by som povedal: túto spoločnosť potrebuješ, ak robíš v zahraničí. To je všetko.

4,8

315 hodnotení na Facebooku

Ako prebieha spracovanie žiadosti?

01

Vyplníte žiadosť.

02

Žiadosť vytlačíte, podpíšete a priložíte potrebné podklady.

03

Pošlete nám žiadosť (emailom alebo poštou).

04

Ak je to potrebné, poskytneme vám konzultáciu.

05

Služba vám bude poskytnutá na profesionálnej úrovni.

Podnikatelia/SZČO:

Často kladené otázky

(pre zobrazenie odpovede kliknite na otázku)

Prečo musím podať súhrnný výkaz nemeckej DPH?

Podľa nemeckých zákonov je každý, kto v Nemecku vykonáva prepravu osôb (autobusom, mikrobusom), povinný pravidelne (daňový úrad stanoví či mesačne, kvartálne, alebo ročne) podávať súhrnný výkaz DPH, tzv. Umsatzsteuer-Voranmeldung. Ide pri tom o výpočet daňovej povinnosti za využívanie nemeckých diaľnic na základe uskutočnených prepráv v sledovanom období. S celým procesom a náležitými formalitami vám veľmi radi pomôžeme.

Aké podklady budem potrebovať k podaniu súhrnného výkazu DPH?

Do súhrnného výkazu potrebujete uviesť sumu vystavených faktúr, sumu prijatých faktúr a sumu zaplatenej DPH v Nemecku. Všetko musí byť doložené relevantnými dokumentmi. Kompletný zoznam potrebných dokladov vám radi zašleme. V prípade, že ste v Nemecku kupovali tovary alebo služby, môžete o zaplatenú DPH požiadať späť.

Kedy je potrebné podať súhrnný výkaz DPH?

Podľa rozhodnutia príslušného daňového úradu v Nemecku tak musíte robiť buď mesačne alebo kvartálne. Súhrnný výkaz vždy do 10. dňa v nasledujúcom mesiaci, za ktorý vám vznikla táto povinnosť, alebo do 10. dňa po skončení kvartálu, ak máte štvrťročnú povinnosť. V prípade potreby je možné požiadať o predĺženie lehoty na podaj o jeden kalendárny mesiac. So žiadosťou vám radi pomôžeme.

Aké iné služby potrebujem pri podnikaní v Nemecku?

Ak vykonávate v Nemecku tzv. regulovanú činnosť (na ktorú potrebujete odborné vzdelanie či prax), potrebujete sa prihlásiť v nemeckej remeselníckej komore – Handwerkskammer. Ak do Nemecka vysielate zamestnancov, potrebujete ich prihlásiť na colný úrad – Zollamt a do nemeckého dovolenkového fondu – SOKA BAU. Pomôžeme vám aj s týmito náležitosťami.

Pomôžeme vám aj s ročným daňovým priznaním k DPH

Podnikatelia, ktorí podávajú súhrnné výkazy DPH, sú v Nemecku povinní podávať aj ročné daňové priznanie k DPH, tzv. Umsatzsteuererklärung. To je potrebné podať do 31. júla nasledujúceho roku, za ktorý ho podávate. S jeho podaním vám veľmi radi pomôžeme.

Vrátil vám úrad súhrnný výkaz? Pomôžeme vám s opravným

Ak vám nemecký daňový úrad vrátil váš podaný súhrnný výkaz k DPH s tým, že je neúplný alebo nesprávny, máte povinnosť podať si opravný. Obráťte sa na nás a túto povinnosť vybavíme za vás rýchlo, jednoducho a bez ďalších komplikácií.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)