Vrátenie daní z Írska

Takto môžete získať naspäť dane z Írska

Možno ste netušili, ale až 60 % zahraničných zamestnancov pracujúcich v Írsku má nárok na vrátenie daní. Zistite, či sa to týka aj vás a požiadajte online o vrátenie daní z Írska. Pomôžeme vám s vyplnením žiadosti, nejasnosťami a všetkým nevyhnutným.

Dane sa v Írsku platia prostredníctvom systému PAYE (Pay As You Earn – systém daňových preddavkov). Daň je sťahovaná priamo zo mzdy a je poukazovaná Írskemu daňovému úradu (Revenue). O vrátenie daní z Írska musíte požiadať do 4 rokov, pričom urobiť tak môžete online a využiť všetky výhody, ktoré vám ponúkame.

Máte nárok na vrátenie daní z Írska? ÁNO ak ...

  • vám počas zamestnania v Írsku pridelili nesprávnu výšku daňového bonusu (tax credit)
  • ste ukončili vaše zamestnanie pred koncom daňového roka
  • ste nepracovali počas celého daňového roka
  • ste sa v priebehu daňového roka zosobášili

Formuláre k vráteniu daní z Írska

Na vrátenie daní z Írska do 31.12.2018 slúžia oficiálne daňové formuláre P45 a P60. 

Od začiatku roka 2019 vám už tieto doklady zamestnávateľ nedá, lebo ich v Írsku zrušili. 

Írsky daňový úrad pre každého daňovníka s PPS Number zriaďuje osobný online účet (MyAccount). Na tieto účty zamestnávatelia priebežne zasielajú údaje o zárobkoch a zrazených daniach zamestnancov elektronicky. Zamestnanci dostanú len výplatné pásky a s Revenue tiež môžu komunikovať elektronicky.

Ak k údajom na svojom osobnom účte MyAccount nemáte prístup, po vyplnení online žiadosti ich pre vás z Írska vyžiadame. Pomôžeme vám aj s Tax Credits, aby boli vrátené dane čo najvyššie. Zároveň vám pošleme detailné a zrozumiteľné inštrukcie, aby bolo pre vás získanie daní z Írska čo najjednoduchšie.

Ako platiť čo najnižšie dane?

Ako prvé sa ubezpečte, že daň je z vášho príjmu odvádzaná v správnej výške od začiatku vášho pracovného pomeru. Ak sa chcete vyhnúť plateniu vyšších daní, na začiatku pracovného pomeru by ste mali urobiť nasledovné 2 veci:

  1. Poskytnite vášmu zamestnávateľovi Personal Public Service Number (PPS No). Toto číslo je jedinečné identifikačné číslo a slúži pre verejnoprospešné služby a zamestnanie v Írsku. Spolu s náhlásením vášho PPS Number váš zamestnávateľ oznámi daňovému úradu aj dátum začiatku vášho pracovného pomeru.
  2. Žiadajte potvrdenie o výške vášho daňového bonusu (tax credit). O potvrdenie výšky vášho daňového bonusu (tax credit) môžete požiadať Írsky daňový úrad (Revenue) vyplnením formulára Form 12A.

Tax credit pozostáva z rôznych úľav, na ktoré môžete mať nárok. Každý má nárok na osobný (personal) tax credit. Úľavy však môžete žiadať aj na zdravotné poistenie alebo na úroky z hypotekárnej pôžičky. Na web stránke Írskeho daňového úradu (Revenue) sú dostupné všetky informácie a podrobnosti o výške nezdaniteľných miním a daňových úľav.

S veľkou pravdepodobnosťou máte nárok na vrátenie daní z Írska aj v prípade, že vám nebol pridelený správny tax credit. Tax credit znižuje výšku dane, ktorá je z príjmu odvádzaná. Výška hrubej dane závisí od výšky príjmu a následne je z hrubej dane odpočítaný tax credit. Výsledkom je daňová povinnosť. Pokiaľ je vaša daňová povinnosť nižšia ako reálna výška odvedených daní, vzniká vám tak nárok na vrátenie daní z Írska.

Cena

len 10,9 %* z vrátenej sumy

minimálny poplatok: 49 €*

* ceny sú uvedené bez DPH. K finálnej sume bude pripočítaná DPH 20%.

Chcem vrátiť dane z Írska

alebo zavolajte

051 321 5211

TIP

Z Írska pre vás získame aj vrátenie preplatku USC (Universal Social Charge). USC je dodatočná daň z príjmu, ktorá je odpočítavaná z vášho príjmu, ak presiahne 13 000 € ročne.