Prihláste sa k odberu newslettra

Zákaznická podpora

Viac takýchto článkov
priamo na váš e-mail

Súhlasím s podmienkami zasielania newslettra

Čo sa zmení v nemeckom daňovom priznaní za rok 2018

Zhrnuli sme pre vás tie najdôležitejšie novinky v oblasti vrátenia daní z Nemecka.

Nový termín na podanie daňového priznania

Od roka 2019 máte dva mesiace navyše, aby ste si podali nemecké daňové priznanie. Pre nemecké daňové priznanie za zdaňovací rok 2018 teda platí nový termín – 31. júl 2019. Ak však podáte priznanie po tomto termíne, zaplatíte príplatok za oneskorenie vo výške od 25,00 eur mesačne, alebo 0,25 % z nedoplatku.

Zvyšuje sa nezdaniteľné minimum na daňovníka 

Nezdaniteľné minimum na daňovníka sa zvyšuje o 80,00 eur na sumu 9.000,00 eur. U slobodného daňovníka sa teda zdaňuje až príjem, ktorý túto sumu presiahne. U manželov sa táto suma zdvojnásobí na 18.000,00 eur.
Okrem toho sa zvyšujú hraničné hodnoty daňových sadzieb o odhadovanú infláciu. Uskutoční sa zvýšenie o 1,65 %. Je to protiopatrenie voči takzvanej chladnej progresii, keď sa pri progresívnom zdanení použijú vyššie daňové sadzby až pri o niečo vyšších príjmoch.

Vyššie nemecké rodinné prídavky

Od júla 2019 sa prídavky na deti zvýšia o desať eur mesačne.

Vyššie nezdaniteľné minimu na deti

Nezdaniteľné minimum na deti sa zvyšuje o 36,00 eur na sumu 2.394,00 eur pre jedného rodiča. Nezdaniteľné minimum v Nemecku má oslobodiť časť príjmov rodiča od zdanenia, aby ním zabezpečil existenčné minimum dieťaťa.

Doklady k výdavkom môžete nechať doma

Doklady už na nemecký daňový úrad zasielať nemusíte. Doplníte ich až na písomnú výzvu úradu. Doklady úrad žiada zväčša k mimoriadnym výdavkom alebo k výdavkom, ktoré ste si uplatnili v (pre nich) príliš vysokej sume. Dôležité však je, že doklady si musíte uschovať a mať ich k dispozícii až do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti oficiálnej daňovej kalkulácie (takzvaného Einkommensteuerbescheid).
To však neplatí pre prílohy Anlage AUS (zahraničné príjmy), Anlage N-AUS (započítané zahraničné dane), alebo Anlage N-Gre (dochádzajúci do práce cez hranice), či prílohu Potvrdenie EU/EWR.

Ak nemáte čas ani vôľu sledovať stále nové zmeny v daňovej oblasti, obráťte sa na nás. O všetkom sme aktuálne informovaní a pripravení použiť to v praxi vo váš prospech.

 

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Nastavenia
OK
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)