Cenník

 • Za naše služby si účtujeme konečný poplatok zo sumy, ktorá vám bude príslušným daňovým úradom priznaná. Tento poplatok zahŕňa kompletný servis pri vybavovaní vašej daňovej refundácie.
 • Neúčtujeme poplatky za bankový prevod ani žiadne skryté poplatky.
 • Poplatky za získanie daní pre nikdy neúčtujeme vopred. Poplatok zaplatíte až po získaní vášho daňového preplatku.
 • Účtujeme iba jeden poplatok. Buď minimálny alebo percentuálny.
 • Pokiaľ vám nebude priznaný nárok na vrátenie dane (neplatí v prípade, že máte povinnosť podať daňové priznanie), nebudeme vám účtovať žiadny poplatok.
 • Vyššie uvedené sa nevzťahuje na B2B klientov (szčo a obchodné spoločnosti), pre ktorých platia zmluvné podmienky podľa Obchodného zákonníka, ktoré si môžete pozrieť tu.

Vyššie uvedené podmienky platia v prípade, že ste mali príjem zo závislej činnosti - zamestnania. Cenník pre podnikateľov nájdete na odkazoch v tabuľke uvedenej nižšie.

Krajina

Výška poplatku z priznanej sumy
s DPH | bez DPH

Minimálna výška poplatku
s DPH | bez DPH

Anglicko

Vrátenie daní

13,08 % | 10,9 %

58,80 € | 49 €

Spracovanie daňového priznania - Self Assessment

13,08 % | 10,9 %

od 118,80 € | od 99 €

Holandsko

Vrátenie daní

15,48 % | 12,9 %

58,80 € | 49 €

Spracovanie žiadosti o odlučné

15,48 % | 12,9 %

58,80 € | 49 €

Spracovanie žiadosti o prídavky na deti (Kinderbijslag)

od 119 € | od 99,20 €

-

Nemecko

Vrátenie daní

15,48 % | 12,9 %

58,80 € | 49 €

Kompletné ekonomicko-účtovné služby pre SRO/SZČO
Zmluvné dojednania k Zmluve o poskytovaní služieb

Spracovanie žiadosti o prídavky na deti (Kindergeld)

Rakúsko

Vrátenie daní

15,48 % | 12,9 %

58,80 € | 49 €

Spracovanie žiadosti o prídavky na deti (Familienbeihilfe)

USA

Daňové priznanie k federálnym daniam

15,48 % | 12,9 %

58,80 € | 49 €

Daňové priznanie k štátnym daniam

15,48 % | 12,9 %

od 34,80 € | od  29 €

Írsko

Vrátenie daní a USC (Universal Social Charge)

13,08 % | 10,9 %

58,80 € | 49 €

Česká republika

Vrátenie daní

15,48 % | 12,9 %

58,80 € | 49 €

Slovensko

Spracovanie daňového priznania typu A

od 24,00 € | v závislosti od zdroja príjmov

Kompletné ekonomicko-účtovné služby pre SRO/SZČO
Zmluvné dojednania k Zmluve o poskytovaní služieb

Formulár U1

Poplatok za získanie formulára U1

-

70,80 € | 59 €

Doplnkové služby

 • Poplatok za vyžiadanie chýbajúcich formulárov, resp. ich ekvivalentov: Lohnsteuerbescheinigung a Lohnzettel od jedného zamestnávateľa je vo výške 12,- € s DPH (10,- € bez DPH).
 • Poplatok za vyžiadanie chýbajúcich formulárov Jaaropgaaf, P45/P60, resp. ich ekvivalentov je vo výške 24,- € s DPH (20,- € bez DPH).
 • Poplatok za vyžiadanie formulára EU/EWR pre vrátenie daní z Holandska je 29,- € s DPH (24,17 € bez DPH).
 • Poplatok za úradne overený preklad do nemeckého a anglického jazyka je vo výške 20,- € s DPH (16,67 € bez DPH) za jednu NS.
 • Poplatok za spracovanie odvolania pre fyzickú osobu - zamestnanca voči vystavenej kalkulácii od zahraničného daňového úradu je od 24,- € s DPH (od 20,- € bez DPH).
 • Poplatok 24,- € (20,- € bez DPH) za osobnú registráciu v priestoroch spoločnosti TJ-Legal. Účtuje sa každá začatá pol hodina.