Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo sa zmení v roku 2018 pri podávaní nemeckého daňového priznania

Na začiatku nového daňového roka dochádza pravidelne k zmenám, ktoré majú vplyv na každodenný život občanov a podnikateľov. Zostavili sme pre vás prehľad najdôležitejších noviniek.

Odľahčenie pre rodiny a zamestnancov

V roku 2018 budú daňovníci odľahčení o 4,1 miliardy eur. Budú z toho profitovať najmä rodiny a zamestnanci. K odľahčeniu prispeje:

  • zvýšenie nezdaniteľného minima na daňovníka zo sumy 8.820,00 eur za daňový rok 2017 na sumu 9.000,00 Eur za daňový rok 2018, pričom nezdaniteľné minimum za daňový rok 2016 predstavovalo sumu 8.652,00 eur,
  • zvýšenie nezdaniteľného minima na deti z 4.716,00 eur o 72,00 eur na sumu 4.788,00 eur,
  • zvýšenie mesačných rodinných prídavkov na deti o 2,00 eurá, na prvé a druhé dieťa zo sumy 192,00 eur na sumu 194,00 eur, na tretie dieťa na 200,00 eur, štvrté a každé ďalšie dieťa na sumu 225,00 eur. O rodinné prídavky bude od januára 2018 možné požiadať najviac 6 mesiacov spätne, kým doteraz bolo možné o ne požiadať 4 roky spätne.
  • zvýšenie maximálnej hranice výživného na aktuálnu výšku nezdaniteľného minima, teda 8.820,00 eur,
  • vyrovnanie tzv. „studenej progresie“ cez posun daňovej tarify o odhadovanú infláciu za rok 2017 (1,65%). Studená progresia je navýšenie daňového zaťaženia, ku ktorému dochádza z dôvodu nesúladu medzi progresívnymi daňovými sadzbami a mierou zvyšovania cien.
  • zvýšenie základného štátneho príspevku podpory pre privátne zmluvy dôchodkového poistenia z 154,00 eur na 175,00 eur,
  • zvýšenie nezdaniteľnej sumy kapitálovo krytého prevádzkového dôchodkového zabezpečenia zo 4 percent na 8 percent vymeriavacieho základu pre dôchodkové poistenie.

Zlepšenia v oblasti starobnom dôchodku

Ak je mesačný nárok na dôchodok z pripoistenia veľmi nízky, má poskytovateľ dôchodkového pripoistenia možnosť, vyplatiť poistenému dôchodok naraz v jednej splátke na začiatku výplatnej fázy. Táto jednorazová platba bude výhodnejšie zdaňovaná. Zároveň sa zvyšuje nezdaniteľné minimum na príjmy z dôchodkového pripoistenia.

Ďalšou zmenou je, že príjmy z prevádzkového dôchodkového poistenia nepodliehajú viac povinnosti odvádzať z týchto príjmov zdravotné poistenie.

Opatrenia proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti

Od roka 2018 si môžu v Nemecku medzinárodné koncerny len v obmedzenej miere zohľadniť vo svojich daňových priznaniach výdavky za prenechanie práv (patenty, licencie) a to hlavne vtedy, keď tieto platby neboli v zahraničí zdanené vôbec, alebo zdanené len nedostatočne.

Opatrenia proti podvodom s pokladňami

Od prichádzajúceho roka môže pracovník daňového úradu uskutočniť kontrolu pokladní aj neohlásene.

Právny rámec pre finančné služby

V tejto oblasti vstúpia od 13. januára 2018 do platnosti mnohé opatrenia, ktoré majú za cieľ prispôsobiť právny rámec pre finančné služby technologickému pokroku, zvýšiť bezpečnosť platieb a posilniť práva klientov pri využívaní platobných procesov.

 

Zdroj: Bundesfinanzministerium

 

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Nastavenia
OK
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)