Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ešte stále sporíte v garantovanom fonde?

O tzv. nemeckých alebo švajčiarskych dôchodkoch sa sníva snáď každému slovenskému dôchodcovi. Prečo? Jednak preto, že to kedysi sľubovali naši politici. A aj preto, lebo pri tejto predstave sa nám vybavujú obrázky šťastných dôchodcov, ktorí si finančne zabezpečení užívajú jeseň života na cestách, dovolenkách alebo v pohodlných zariadeniach pre seniorov.

Ako je možné, že napriek poctivo odpracovaným desaťročiam si naši dôchodcovia nemôžu dovoliť takýto štandard?

Je na to viacero politicko-sociálno-ekonomických teórií, na ktoré v rámci tohto článku nemáme priestor. Jedným z dôvodov, prečo sa im nebudeme venovať, je to, že ich často nedokážeme priamo zmeniť (politická situácia, demografia, inflácia a pod.).

Jeden aspekt výšky dôchodkov však máme pevne v našich rukách, a tento bude aj dnešnou témou. Ide o správny výber fondu v rámci II. piliera – starobného dôchodkového sporenia.

Na Slovensku ku dňu 01.04.2021 vykonávajú služby DSS (dôchodcovskej správcovskej spoločnosti) tieto spoločnosti: Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a.s., UNIQA d.s.s., a.s., VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Každá DSS-ka prevádzkuje viacero typov fondov, ktoré investujú vyzbierané finančné prostriedky z príspevkov sporiteľov do rôznych druhov aktív v ekonomike. Zo zákona sú povinné vytvárať jeden dlhopisový garantovaný fond a jeden akciový negarantovaný fond. Aby však boli DSS-ky viac konkurencieschopné, tak vytvárajú aj iné typy fondov.

Konkrétne ide o:

  • indexový negarantovaný fond,
  • akciový negarantovaný fond,
  • dlhopisový garantovaný fond,
  • zmiešaný negarantovaný fond.

Garantovaný vs. negarantovaný fond – v čom je rozdiel?

Garantovaný fond v tomto kontexte znamená, že investície v rámci tohto fondu tvoria len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového a úrokového rizika.

Negarantovaný fond v tomto kontexte znamená, že DSS-ka príspevky sporiteľov investuje do nástrojov, ktoré čo najvernejšie kopírujú vývoj napr. referenčného akciového indexu MSCI World alebo iné podobné globálne indexy. Na tomto odkaze sa dozviete, čo je to index. Dlhodobá úroveň akciovej zložky sa štandardne pohybuje vysoko nad 90 %, často až v rozmedzí 99 % – 100 %.

Ako sporiteľ máte možnosť rozhodnúť sa buď pre jeden typ fondov, alebo ich v rámci DSS-ky kombinovať. To, aký typ fondu je výhodný pre vás, závisí od vášho veku a averzie k riziku.

Veľmi dôležité Všeobecne sa odporúča, že ak máte do dôchodku viac ako 15 rokov, je pre vás výhodné sporiť v negarantovaných fondoch, pričom je možné dosiahnuť zhodnotenie investície až okolo 10 % ročne. Dôvodom je hlavne to, že garantovaný fond poskytuje len obmedzené možnosti na investovanie. Na druhej strane negarantovaný fond využíva celý potenciál finančného trhu. Z dlhodobého pohľadu (20 rokov a viac) negarantovaný fond by mohol mať až 4x vyšší výnos ročne. Dôležité je však mať na mysli to, že z krátkodobého pohľadu negarantovaný fond môže zaznamenať aj stratu.

ALE s prihliadnutím na výnosy garantovaných fondov musíme konštatovať, že dosahované výnosy sú takmer vždy nižšie ako priemerná inflácia. Teda pri garantovaných fondoch môžeme takmer s istotou tvrdiť, že jediné, čo garantujú po odpočítaní inflácie, je takmer nulové zhodnotenie, ak nie strata.

Sporte v II. pilieri efektívne

Porozumieť tejto problematike nie je vždy najjednoduchšie. Ak nemáte čas či chuť ponárať sa do štúdia fondov, obráťte sa na nás. Urobíme to za vás. Bezplatne.

Príklad porovnania výkonnosti fondov z praxe

Ak by ste 01.04.2012 vložili 1 € do negarantovaného indexovaného fondu UNIQA, mali by ste dnes 2,51 €. Po odrátaní inflácie (priemer od založenia 1,91% ročne) máte vo vrecku stále krásnych 2,12 €.

Ak by ste 01.04.2012 vložili 1 € do garantovaného dlhopisového fondu UNIQA, mali by ste dnes 1,16 €. Avšak po odrátaní inflácie (priemer od založenia 1,91% ročne) máte vo vrecku hodnotu vo výške len 0,98 €. To znamená, že hoci poctivo sporíte 9 rokov, vaša investícia prerobila.

Zdroj obrázka: https://druhypilier.datalizer.sk/moje-fondy

Čo môžete, či skôr musíte urobiť ešte DNES?

Ak už ste sporiteľom v II. pilieri, máte možnosť v závislosti od svojho veku raz ročne požiadať o zmenu fondu v rámci DSS spoločnosti, v ktorej dnes sporíte, alebo ju úplne zmeniť za inú.

Základom je pozrieť sa na svoj ročný výpis alebo do uzatvorenej zmluvy a zistiť v akej DSS-ke a v akom fonde dnes sporíte.

Ešte nesporíte v II. pilieri?

Základnou otázkou je – prečo ste tak doteraz neurobili? Sporenie v II. pilieri je výhodné (takmer) pre každého. Nezabúdajte však, že do II. piliera môžete vstúpiť len do dovŕšenia veku 35 rokov a po vstupe už z neho nie je možné vystúpiť.

Hoci je sporenie výhodné, z praxe vieme, že nedostatok informácií o danej problematike spôsobuje nerozhodnosť pri investovaní. Predsa len, v školách sa téme osobných financií venuje veľmi malý, resp. žiadny priestor. V škole sa desiatky rokov pripravujeme na to, aby sme vedeli zarobiť peniaze. Ale tomu, ako s nimi správne narábať, len pár hodín, ak vôbec.

Veľmi dôležité Nie ste si istí, či je II. pilier pre vás vhodný? Máte otázky? Trápia vás pochybnosti? Prečítajte si naše ďalšie články na tému financií alebo príďte na náš bezplatný kurz Recept na zdravé financie. Ukážeme vám na ňom, ako funguje finančný trh, aký je rozdiel medzi aktívami a pasívami a prečo je dôležité vybudovať si zabezpečený finančný tok.

Prečo sporí tak veľa ľudí v nevýnosných garantovaných fondoch, ak je to nevýhodné?

V skratke by sa to dalo zhrnúť do troch oblastí – politika, strach zo straty a nedôvera v lepšiu budúcnosť.

Politickým rozhodnutím došlo v roku 2012 k otvoreniu II. piliera. To znamenalo, že sporitelia, ktorí uzatvorili zmluvu s DSS-kou do 31.12.2012, museli súhlasiť s tým, aby zostali v negarantovaných akciových fondoch. V opačnom prípade boli automaticky preradení do garantovaného fondu. Zároveň sa zmenil pomer odvodov do II. piliera z 9 % na 4 %, pričom sa odvod bude postupne zvyšovať na úroveň 6 % v roku 2024.

Dôsledkom toho bola veľká časť sporiteľov zneistená budúcim vývojom v negarantovaných akciových fondoch, a preto súhlasila s tým, aby boli ich úspory prevedené do garantovaných dlhopisových fondov. Čo to prinieslo sporiteľom, sme si ukázali na príklade hore. Naopak, tých, ktorí vyhlásenie podpísali a zaslali späť do DSS-ky, odmenil akciový trh ziskom.

V neposlednom rade je tu ešte strach z možnej straty. Každý sporiteľ má inú averziu (odpor, nechuť) voči riziku. Niektorí sa neboja investovať z dôvodu, že očakávanie budúceho zisku je pre nich silnejšie ako strach z prípadnej straty. Naopak, mnohí sporitelia majú tieto preferencie presne naopak. Strach z prípadnej straty je oveľa väčší ako očakávanie zisku.

Ďalším faktorom môže byť aj to, že veľa ľudí jednoducho neverí v lepší zajtrajšok. Ako to môžeme tvrdiť? Táto téma je síce súca na samostatný článok, ale je potrebné sa o nej zmieniť aj tu. Finančné trhy prechádzajú, tak ako všetko v živote, určitými cyklami. Raz sú hore a raz zasa dole, a tak to ide znova a znova. Mnohí ľudia majú obavu z toho, že ekonomika sa z týchto kríz nespamätá a oni o svoje úspory prídu.

Pravdupovediac, aj takýto scenár je možný. Preto sa do turbulentnejších negarantovaných fondov odporúča investovať v dlhodobom horizonte, teda min. 15 rokov. Z tohto pohľadu sa riziko straty investovaných peňazí výrazne znižuje.

Povedzme si pravdu, ak by malo dôjsť ku kolapsu všetkých búrz, znamenalo by to, okrem iného, aj to, že všetky podniky kótované na burzách by prestali vyrábať a zrútili by sa nielen burzy, ale aj celková svetová ekonomika.

V nedávnej histórii však poznáme dva veľké míľniky – finančnú krízu z roku 2008 a „koronakrízu“ z roku 2020. V nasledovnom grafe sa spolu pozrieme, čo spravili obe udalosti:

Zdroj obrázka: https://druhypilier.datalizer.sk/moje-fondy

Prvý označený úsek predstavuje finančnú krízu z rokov 2008/2009. Vidíme, že v grafe nastal pokles akciových fondov a takmer žiaden pokles dlhopisových. Za nasledovných 6 rokov akciový fond dobehol garantovaný a dokonca ho predbehol.

Druhý označený úsek je spôsobený koronakrízou v roku 2020. Ako je vidieť, hoci v apríli 2020 poklesli všetky indexové fondy takmer na úroveň garantovaných fondov, tak do konca roka sa tieto fondy nielen vrátili na svoju pôvodnú úroveň, ale dokonca ešte podrástli. Takže kým konzervatívny sporiteľ nepocítil takmer žiaden pokles, ale ani nárast vo svojom portfóliu, tak dynamický sporiteľ síce stratil začiatkom roka veľkú časť hodnoty svojho portfólia, ale nakoniec je aj tak v zisku.

Ako vidíme, aj také veľké prepady trhov nespôsobili kolaps celej ekonomiky. Ľudstvo našlo recept na obe krízy a život ide ďalej.

Výhody a riziká 2. piliera

V tejto časti budú prezentované výlučne názory autora. Keďže sa však tento článok podrobne venuje sporeniu v 2. pilieri, nemôžeme vynechať ani túto kapitolu.

Výhodou sporenia v 2. pilieri je to, že toto sporenie sa deje automaticky bez potreby zásahov sporiteľa a navyše je (takmer) zadarmo. Príspevky na sporenie sa pripisujú zo zaplatených sociálnych odvodov a sporiteľ sa tak nemusí o nič starať.

Veľkou nevýhodou 2. piliera je to, že môže byť z politicko-ekonomických dôvodov znova otvorený, zmenený, daňovo znevýhodnený a možno aj zlúčený s 1. pilierom. Kto vie, čo sa stane o 5, 10, 20 rokov? Finančné prostriedky v 2. pilieri boli, sú a budú lákadlom pre politikov, ktorí vďaka nim budú môcť naplňovať svoje vízie. Stalo sa tak v minulosti a pravdepodobne sa stane aj v budúcnosti. Toto je dôvod na nasledovné opatrenia:

  1. nedávať do 2. piliera žiadne dobrovoľné príspevky (nech by mal akýkoľvek výkon),
  2. vzdelávať sa vo financiách a získať finančnú gramotnosť (aby ste poznali napr. aj iné formy investovania),
  3. začať budovať svoj vlastný „4. pilier“ (investovanie, podnikanie).

Zhrnutie

Veľmi dôležité Absencia finančného vzdelávania v našom školskom systéme v kombinácii s politickými rozhodnutiami z minulosti, dohnala mnohých sporiteľov do garantovaných nevýnosných fondov, čo sa prejavuje nízkymi výnosmi a s tým spojenou nedôverou vo finančný trh. Výsledkom sú nízke zisky Slovákov v 2. pilieri, čo sa prejaví na výške ich budúcich dôchodkov. A tým pádom sa sen o nemeckých dôchodkoch znova posúva o minimálne ďalšiu generáciu.

Ak sporíte v garantovaných fondoch a do dôchodku máte ešte viac ako 15 rokov, stále máte možnosť zmeniť negatívny trend vo svoj prospech. Stačí zmeniť, napr. našou pomocou, fond za výkonnejší. Ak máte do dôchodku menej ako 15 rokov, aj vy máte možnosť zmeniť fondy vo váš prospech.

Indexové fondy vám vedia zarobiť až 4x viac ako dlhopisové. Neokrádajte sa o svoje zisky, spravte zmenu ešte dnes.

Druhý pilier je vďaka svojej veľkosti lákadlom, a preto bude vždy náchylný na politické zmeny. Spoliehať sa pri dôchodku len na štát nie je veľmi rozumné. Stačí sa dnes opýtať 213-tisíc dôchodcov, ktorí poberajú minimálny dôchodok vo výške 334 €, často za 30 – 40 rokov práce.

Príprava na jeseň života musí začať čo najskôr, ideálne od prvých pracovných dní (prečítajte si tiež náš blog – Už ste počuli o pravidle 40:40:40?). Čas je vtedy vaším spojencom vďaka zloženému úročeniu. Naopak, ak čas nevyužijete vo svoj prospech, tak sa stáva vašim nepriateľom vo forme neúprosnej inflácie, ktorá zožerie veľkú časť vašich úspor.

Je dôležité vzdelávať sa vo finančnej oblasti. V školskom systéme sa učíme 13 – 20 rokov, ako zarábať peniaze, no veľmi málo o tom, čo s nimi robiť a ako ich správne zveľadiť. Zmeňte to!

Príďte na náš seminár s názvom Recept na zdravé financie. Dozviete sa veľa nových vecí, prehodnotíte svoje doterajšie rozhodnutia na finančnom trhu a vo svetle nových skúseností uvidíte nové možnosti, ako zlepšiť svoju finančnú situáciu a váš rodinný rozpočet.

Bezplatný kurz pre vás

Za 40 minút dostanete vedomosti, ktoré naši odborníci nadobúdali dlhé roky. A to úplne zadarmo.

Upozornenie:

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Zdroje:

S investíciou do fondov alebo akcií je spojené aj riziko. Hodnota investície môže v priebehu jej trvania kolísať, pričom investor nemusí dostať späť investovanú čiastku. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Článok neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja.

Tento článok získal už 2 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)