Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Hľadáte bezpečnú investíciu s vysokým výnosom? Kvôli tomuto ju nikdy nenájdete

mužská ruka ukazuje rastúcu krivku

Bezpečná a zároveň výnosná investícia je snom každého (začínajúceho) investora. Kto by sa dnes nechcel pripraviť o časť svojich peňazí a byť si stopercentne istý, že sa tieto peniaze za 10 rokov zdvojnásobia? Bol by to nádherný svet.

Všetci by sme boli bohatí. Tak prečo to tak nie je? Možno to bude tým, že bezpečná investícia s veľkým výnosom neexistuje?

Počas našich konzultácií s klientmi dostávame často rovnakú otázku, „Je možné mať bezpečnú investíciu, bez rizika a s vynikajúcou návratnosťou?“

Odpoveďou však je: “Nie, to nie je možné”.

Vieme, že klienti si prajú, aby sme im odpovedali napríklad takto, „Áno, určite. Existuje produkt, ktorý vám zaručuje dvojnásobný výnos a je 100 % bezpečný“.

Verte mi, že tiež by mi bolo oveľa príjemnejšie povedať vám to. Realita však nie je taká. A kto hovorí opak, klame vám.

Aby sme to neprezentovali len ako naše tvrdenie, pripravili sme pre vás tento článok. Pretože na pochopenie toho, že táto otázka má iba jednu možnú odpoveď, stačí analyzovať dva koncepty návratu a rizika.

Je možné predpovedať výkonnosť akcie?

Keď sa investor rozhodne investovať do akcií, očividne začína s cieľom dosiahnuť v budúcnosti pozitívny výnos.

V kontexte istoty, kde je návratnosť investície známa pred investovaním, by si investor vybral akciu (alebo akcie), ktoré ponúkajú najväčšiu návratnosť.

Uveďme si príklad zo života:

  1. nakúpime akciu spoločnosti XYZ za 3,78 €;
  2. následne ju predáme za 5,12 €;
  3. náš výnos je + 35,45 %

Fantastické! Zisk + 35,45 %. Zarábanie peňazí investíciami sa tak javí ako skutočne jednoduché. Zdá sa, ale nie je (inak by sme boli všetci bohatí). Prečo?

Veľmi dôležité Je to jednoduché – ako môžeme vopred vedieť, za koľko predáme nakúpené akcie? Nemôžeme.

Z toho vyplýva, že ak nepoznáme predajnú cenu, nemôžeme ani vypočítať výnos. Možno si myslíte, že je prinajmenšom možné vypočítať očakávaný výnos spojením inej pravdepodobnosti s jednotlivými výsledkami, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Pozrime sa na pravdepodobnosti úspechu pomocou štatistiky. Náš modelový príklad nám hovorí, že očakávame 3 rôzne scenáre od maximálneho zisku 40 % až po stratu 25 %.

Scenár Zisk Pravdepodobnosť úspechu
1 +40 % 15 %
2 -25 % 25 %
3 +5 % 60 %

 

Investujte bezpečne

Porozumieť tejto problematike nie je vždy najjednoduchšie. Ak nemáte čas či chuť ponárať sa do štúdia trhov, investičných možností a rizík, obráťte sa na nás. Urobíme to za vás. Bezplatne.

Po zvážení troch scenárov vyplýva, že očakávaný výnos akcie je: (40 % * 15 %) + (-25 % * 25 %) + (5 % * 60 %) = 2,75 %. V praxi bude podľa našich odhadov očakávaný výnos akcie 2,75 %.

Dobre chápete, že s číslami môže byť človek taký dobrý, ako chce, ale nie je možné vypočítať očakávaný výnos so 100 % presnosťou (aj preto, že pravdepodobnosť spojená s jedným návratom je už ľubovoľná, a teda neistá).

A pozrite sa na farebnú tabuľku nižšie.

Tabuľka výnosy, aktíva, akcie, investovanie

Zdroj obrázka: Novel Investor

Stĺpce tejto tabuľky predstavujú výnos za posledných 10 rokov z rôznych tried aktív (alebo tried/typov investícií): nehnuteľnosti, akcie z vyspelých krajín, akcie z rozvíjajúcich sa krajín, hotovosť, vysoko rizikové dlhopisy a tak ďalej.

Ako sami vidíte, každý rok sa mení nielen poradie najlepších (a najhorších) tried aktív, ale aj výkonnosť rovnakých tried aktív.

Ako teda pochopiť, aký bude výnos? Jednoduché: nie je možné pochopiť ho ani predvídať. Môžeme predpovedať 100 rôznych scenárov, ale vždy tu bude neistota.

Vráťme sa znova k otázke, ktorú sme si položili na začiatku článku. Je možné mať bezpečnú investíciu, bez rizika a s vynikajúcou návratnosťou?“

Nie, nie je to možné.

A práve sme si ukázali, že nikto vám nemôže zaručiť vynikajúci výkon, pretože výkon nie je vopred predvídateľný.

Existujú bezpečné a bezrizikové investície?

Veľmi dôležité Bohužiaľ, každý investor funguje v podmienkach neistoty. Neistota v oblasti financií je ako vzduch, ktorý dýchame, a bez ktorého nemôžeme žiť. Vo finančnej teórii je pojem neistoty nahradený pojmom riziko.

A riziko sa týka volatility. Volatilita je mierou percentuálnej zmeny ceny finančného nástroja v priebehu času. V praxi nám volatilita hovorí, ako ďaleko sa cena akcie líši od priemeru. Čím väčšia je odchýlka od priemeru, tým je akcia riskantnejšia.

Ak napríklad hovoríme, že akcia mala za posledný rok volatilitu 20 %, znamená to, že vzdialenosť jej hodnoty od priemernej ceny akcie bola v priemere 20 percentuálnych bodov.

Jednoduchšie povedané, vysoká volatilita zodpovedá výraznejším cenovým zmenám, zatiaľ čo nízka volatilita zodpovedá poslušnejšiemu cenovému trendu.

Čím vyššia je volatilita (riziko) cenného papiera, tým vyššia je jeho návratnosť. Z toho vyplýva, že ak chcete zarobiť na svojich investíciách, musíte byť ochotní vyrovnať sa s výkyvmi trhov.

Predstavte si, že ste vo výške 3 000 metrov v základnom tábore výstupu na Mount Everest a musíte urobiť najlepšiu fotografiu všetkých účastníkov fotografickej súťaže.

Čím ďalej od základného tábora pôjdete, tým je pravdepodobnejšie, že spadnete a zraníte sa, ale tým väčšia je vaša šanca urobiť najlepšiu fotografiu a dosiahnuť maximálny výnos (vyhrať cenu za najlepšiu fotografiu).

Je potrebné vziať do úvahy ešte jednu vec. Volatilita cien NIE JE vždy rovnaká. Je to síce dobrý indikátor minulosti, ale nie je to indikátor budúcnosti.

Vrátime sa teda znova k pôvodnej otázke: „Je možné mať bezpečnú investíciu, bez rizika a s vynikajúcou návratnosťou?“

Vzhľadom na to, že sme už vopred vylúčili možnosť vopred vedieť, či bude mať investícia vynikajúci výnos, neexistujú žiadne investície bez rizika.

Ani štátne dlhopisy, ktoré sa považujú za bezpečnú investíciu par excellence, nie sú bez rizika, ako sa mylne domnievame. Riziko (alebo skôr volatilita) je podstatnou črtou finančných trhov. Pretože ak neexistuje žiadne riziko, neexistuje ani návratnosť.

Ako sa vysporiadať s rizikom (a volatilitou)

Myslím si, že ste už pochopili, že keď na internete alebo v reklamách nájdete heslá ako „100 % bezpečná investícia, zaručená návratnosť“, ide iba o marketing (ktorý navyše nie je príliš transparentný).

Aké je teda riešenie?

Neinvestovanie neprichádza do úvahy: je to absolútne najhoršia investícia, akú môžete urobiť. Držať v hotovosti peniaze znamená, že z ich hodnoty stratíte každý rok okolo 2 % (áno, ide o infláciu).

Naša rada je v prvom rade znie, že si musíte zmerať (a naučiť sa, ako zvládnuť) vašu toleranciu k riziku. Tejto téme sme sa venovali v článku: Aké veľké riziko môžete pri investovaní (skutočne) podstúpiť?

Po druhé, musíte pochopiť, že najlepším riešením na riešenie volatility akciových trhov je mať dlhodobý časový horizont (minimálne 10 rokov, ideálne však 15 a viac).

Z mnohých vecí, ktoré vysvetľujeme na našom bezplatnom kurze Recept na zdravé financie, vám ukazujeme napríklad aj to, že dlhodobého hľadiska je investovanie do akcií jednoznačne výnosnejšou investíciou. V nasledovnom grafe je porovnanie výkonnosti jednotlivých finančných nástrojov v čase.

Graf výkonnosti akcií a dlhopisov

Zdroj obrázka: www.uspesnynaburze.sk

Bezplatný kurz pre vás

Za 40 minút dostanete vedomosti, ktoré naši odborníci nadobúdali dlhé roky. A to úplne zadarmo.

Samotná investícia do akcií z dlhodobého hľadiska samozrejme nestačí na to, aby ste sa stali bohatí. Inak by to bolo príliš ľahké.

Musíte pochopiť KDE investovať. Musíte pochopiť KOĽKO investovať. Musíte pochopiť AKO investovať.

Všetky veci, ktoré si zaslúžia samostatnú analýzu. Všetkému tomu sa pedantne venujeme pri príprave finančného plánu a na kurze Recept na zdravé financie, ktorý vás krok za krokom prevedie finančným trhom a naučí rozdielom medzi aktívami a pasívami, čo je základom pre vaše nasledovné investície, vďaka ktorým skutočne zarobíte.

Zdroje: tj-legal.com, ovb.sk, uspesnynaburze.sk, lixiinvest.com, Novel Investor

Tento článok získal už 3 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)