Prihláste sa k odberu newslettra

Zákaznická podpora

Viac takýchto článkov
priamo na váš e-mail

Súhlasím s podmienkami zasielania newslettra

Nemecké daňové priznanie 2018. Pozor na pokutu za omeškanie

Vedeli ste, že oneskorene podané daňové priznanie vás čoskoro môže stáť každý mesiac minimálne 25,00 eur?

Termín na podanie nemeckého daňového priznania

Od roka 2018 sa posúva termín na podanie nemeckých daňových priznaní (dane z príjmu fyzických osôb, dane z príjmu právnických osôb, dane z pridanej hodnoty) z 31. mája na 31. júl 2019. Síce máte na podanie priznania viac času, ale oneskorené podanie bude tvrdšie sankcionované. Za každý omeškaný mesiac podania priznania hrozí poplatok vo výške minimálne 25,00 eur. Pokuta bude automaticky v oficiálnej daňovej kalkulácii (Bescheid über Einkommensteuer) pripočítaná k vyčíslenému nedoplatku, alebo odpočítaná z daňového preplatku.

Môže to však byť ešte drahšie. Ak nedoplatok na dani predstavuje minimálne 10.000,00 eur, uplatňuje sa druhý variant. Príplatok potom môže mesačne predstavovať 0,25 percent zo stanovenej dane zníženej o preddavky, či zrážky dane.

Od kedy sa pokuty uplatňujú?

Tieto prísnejšie pravidlá začnú platiť automaticky až vtedy, keď vaše nemecké daňové priznanie za rok 2018 nebude na úrade do 1. marca 2020. Bez ohľadu na to, či výsledkom priznania bude daňový preplatok, alebo budete musieť dane ešte doplácať. Kto však odovzdá daňové priznanie po stanovenom termíne (31. júl 2019), ale pred 1. marcom 2020, môže sa ešte spoliehať na veľkorysosť pracovníka nemeckého daňového úradu. Ten môže totiž sám rozhodnúť, či vám pokutu za oneskorenie vyrubí. Ak sa ju rozhodne vyrubiť, urobí to už podľa nových pravidiel.

Tieto nové pravidlá však platia len pre tých, ktorí majú povinnosť podávať si nemecké daňové priznanie.

Ako predísť pokute za omeškané podanie nemeckého daňového priznania

Našťastie sa dá príplatku za oneskorenie predísť. Ak už teraz viete, že nebudete schopný dodržať určený termín na podanie, je potrebné písomne požiadať na úrade o predĺženie lehoty. Pritom však musíte uviesť relevantné a hodnoverné dôvody a tiež termín, do ktorého žiadate lehotu predĺžiť. Predĺženú lehotu je potom potrebné bezpodmienečne dodržať.

Nemecké daňové priznania za rok 2017

Pre daňové priznanie za rok 2017 platia ešte stále staré termíny. Termín pre podanie priznania za rok 2017 je 31. máj 2018. Daňový poradca musí za vás daňové priznanie 2017 na nemeckom finančnom úrade odovzdať najneskôr do 31. decembra 2018.

Ak o spracovanie daňového priznania 2018 požiadate daňového poradcu, máte na jeho podanie čas do 28.02.2020. Naša spoločnosť TJ-Legal, je v Nemecku zapísaná do zoznamu daňových poradcov. Obráťte sa preto so spracovaním nemeckého daňového priznania na nás a získajte viac času na získanie dokladov na prípravu a spracovanie nemeckého daňového priznania.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Nastavenia
OK
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)