Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Nepriateľ menom inflácia

inflácia

Základným pravidlom, ktorým sa musí riadiť každý investor, je, že dosahovaný výnos musí byť vyšší ako inflácia. Prečo?

Veľmi dôležité Viete, že naše zarobené peniaze strácajú každým rokom na kúpyschopnosti? Tovary a služby, ktoré si dnes kupujete, budú o rok takmer určite stáť o pár centov až eur viac. A ak nie v budúcom roku, tak v tom ďalšom určite.

Ako to môžem vedieť? Nuž, z dlhodobého hľadiska nám inflácia uberá zo zárobku priemerne 2 % každým rokom. Za posledných 10 rokov sme na Slovensku podľa Štatistického úradu zaregistrovali priemernú infláciu vo výške 1,6 %.

Môžete si povedať, čo už len tých 1,6 % zmôže? Krátkodobo je to skutočne zanedbateľná suma. Z pohľadu 10, 20 či 30 rokov je však situácia rapídne iná. Pozrime sa spoločne na konkrétny príklad.

Predstavte si, že v roku 2021 máte 30 rokov a vyhrali ste Jackpot v hre Lotto rovný milión. Rozhodli by ste sa odložiť si na bankový účet sumu vo výške 100 000 eur, aby ste vo veku 60 mali nejakú rezervu na dôchodok.

Matematicky vyjadrené si teda ukladáte 100 000 eur na 30 rokov (r. 2051) pri priemernej inflácii 1,6% (priemer za roky 2010 – 2020). Otázka teda znie – akú kúpyschopnosť bude mať v roku 2051 vašich 100 000 eur?

A odpoveďou je suma vo výške 62 113,89 eur. To znamená, že celých 37 886,11 eur by padlo za obeť inflácii. Pripočítajme k tomu poplatky za vedenie účtu a zrazu zistíte, že z vašich peňazí zmizla takmer polovica. A majte na pamäti prosím to, že inflácia ohlodáva aj peniaze schované v ponožke alebo pod matracom.

Zmiernite dopad inflácie

Infláciu definitívne poraziť nedokážeme, ale dokážeme jej dopad na naše financie čo najviac minimalizovať. To platí pre tých, ktorí sú vyzbrojení dôležitými informáciami.

Ako sa chrániť pred infláciou?

Správnym investovaním a zhodnocovaním úspor nad hladinou inflácie a daní.

Investovanie samotné však nestačí. Základom je samotné poznanie, že na peniaze pôsobia aj takého tlaky. Dovolím si tvrdiť, že finančná gramotnosť je dnes dôležitým pilierom úspechu.

Radi vás podporíme vo finančnom vzdelávaní. Pochopenie základných princípov toho, ako funguje finančný trh, vás posunie o veľký krok ďalej. Ak pochopíte, ako fungujú, tak ich môžete využiť aj vo svoj vlastný prospech.

Napríklad z pohľadu investora je pre vás inflácia veľkým nepriateľom. Ale ak ste v pozícii dlžníka (napr. máte hypotéku), tak môžete infláciu považovať za dobrého spojenca. Prečo? Viac sa dozviete v našom ďalšom článku.

Pripraveným šťastie praje

Finančné vzdelávanie je základom k spokojnému životu v dostatku. Preto sme pre vás pripravili 45-minútový kurz, po absolvovaní ktorého získate cenné vedomosti, využiteľné v každodennej praxi.

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky (miera inflácie za r. 2010 – 2020)
Zdroj ilustračného obrázka: freepik.com

Tento článok získal už 3 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)