Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Slovenské daňové priznanie v pohode

Nové tlačivá pre daňové priznania, ktoré zverejnila Finančná správa koncom minulého roka, sú jemným budíčkom pre všetkých, ktorí chcú záver marca prežiť bez stresu. Ak vás čaká podanie daňového priznania za rok 2016, je načase začať sa mu venovať.

Daň z príjmu

Ak sa nechystáte na odklad, 31. marec je pre vás posledným termínom na podanie priznania k dani z príjmu. Vybaviť to môžete už teraz, pretože na portáli Finančnej správy sú už k dispozícii nové formuláre, pričom pre daň z príjmu právnických osôb zostali rovnaké ako v minulom roku. Na zmeny v dokumentoch už zareagovali aj webové aplikácie, za pomoci ktorých si daňové priznanie môžete vyplniť za pár minút a so stopercentnou istotou správneho postupu pod neomylným dohľadom aplikácie.

Zmeny vo formulároch

Spoločnou zmenou v tlačivách k dani z príjmu fyzických osôb typu A aj B je číslo účtu výlučne v tvare IBAN v oddiele, kde žiadate o vyplatenie daňového bonusu, vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie. Ak budete chcieť použiť bankový účet vedený v zahraničí bez tvaru IBAN, uvediete do osobitných záznamov číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát, kde sa príslušná banka nachádza. V tlačive priznania typu A sa po novom budú uvádzať v samostatnom riadku preddavky na daň, ktoré zamestnanec platí daňovému úradu sám. Ak však otázku „ako podať daňové priznanie“ necháte na webovú aplikáciu, so zmenami si nemusíte robiť ťažkú hlavu. Apka myslí na všetko a na prípadné chyby pri vypĺňaní vás upozorní.

Novinky v tlačive typu B súvisia najmä so zmenami v zdaňovaní príjmov športovcov. V tabuľke č. 1 je nový riadok, kde budú uvádzať svoje príjmy športovci a športoví odborníci, ktorí vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť. V tabuľke č. 3 zasa pribudli riadky pre zdaniteľné príjmy na základe zmluvy o sponzorstve či príjmy dobrovoľníkov, ktoré sú náhradou za stratu času a nie sú oslobodené od dane. Podrobnejšie sa bude uvádzať aj druh príjmov zo zdrojov v zahraničí.

 

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)