Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Tajná zbraň inteligentného investora

tajná zbraň inteligetného investora

Nie tak dávno sme sa počas prvej vlny korony ocitli v okamihoch silnej hospodárskej a finančnej neistoty, počas ktorých sa očakával príchod ekonomickej krízy. Práve v takýchto časoch dostávajú zabrať nervy a portfóliá všetkých tých investorov, ktorí vstúpili na trh štýlom hráča pokru - all-in.

Vzniknutá situácia zároveň ešte viac poukazuje na to, že aj v týchto krízových časoch môže byť správne vyvážená investičná stratégia zisková.

V tomto článku sa dozviete o tajnej zbrani každého inteligentného investora.

All-in a all-out: dva prístupy k bankrotu

Možno ste už aj vy v rámci vlastného finančného vzdelávania zachytili informáciu, že kolaps alebo pokles akciových trhov je bežná vec. Deje sa opakovane a aj nedávno sme si prešli jedným poklesom, ktorý nastal po vzostupnom trende, ktorý sme zažívali 10 rokov. Preto otázka, či nastane ďalší pokles, nie je otázkou, či, ale kedy znova príde. Na základe toho musí byť každý inteligentný investor pripravený na takúto situáciu.

Veľmi dôležité Určite nezaškodí pripomenúť si, že oba extrémy, teda investovanie všetkých vašich úspor na finančných trhoch (tzv. all-in), resp. žiadne investovanie na finančnom trhu (tzv. all-out) sú nesprávnymi prístupmi.

Prvá situácia nám opisuje typ investora, ktorý investoval všetky svoje peniaze na finančnom trhu a v súčasnosti nie je likvidný, teda nemá k dispozícii žiadnu hotovosť.

V druhej situácii máme naopak človeka, ktorý vôbec neinvestuje, teda nejde ani o investora v pravom slova zmysle. V ideálnom prípade však vlastní hotovosť, ktorá však stráca svoju kúpyschopnosť z dôvodu inflácie.

V prípade, že nastáva korekcia trhu (pokles akcií a burzových indexov), sa prvá skupina investorov dostáva do situácie, že hodnota ich majetku rapídne klesá. Takáto situácia v nich môže vyvolať nasledovné pocity:

  1. investovali celý majetok, boja sa straty a rýchlo predávajú aj so stratou,
  2. investovali celý majetok, neboja straty, preto držia svoje pozície a nepredávajú,
  3. cítia príležitosť na trhu a chceli by ešte investovať, no nemajú za čo.

Druhá skupina (ne-investori), ktorá doteraz neinvestovala a sedí na svojej hotovosti, v čase poklesu trhov s veľkou pravdepodobnosťou nevstúpi do rozbúrených vôd akciových trhov s vidinou zárobku. Existuje niekoľko dôvodov, prečo tak doteraz neurobili, a určite tak neurobia v čase krízy. Nevedia si predstaviť nakúpiť akcie za ceny, ktoré sú v súčasnosti na úrovni spred pár rokov.

Víťazný prístup

Od klientov dostávame často takéto otázky, či už e-mailom, telefonicky alebo na našom kurze Recept na zdravé financie:

  • „Chcel by som investovať viac, pretože mám nejaké úspory stranou.“
  • „Investoval som iba 50 % svojich aktív, nemyslíte si, že by som mal zvýšiť svoj podiel?“
  • „Keby som dnes investoval všetky svoje úspory, zarobil by som oveľa viac?”

Boli to všetko e-maily od ľudí, ktorí chceli na trh vstúpiť ešte masívnejšie. Pohotovo som vysvetlil úlohu likvidity v dobre vyváženom investičnom pláne. Neexistuje aktívum bezpečného prístavu bezpečnejšie ako likvidita.

Hovorím, že vhodný investičný plán obsahuje aj časť aktív, ktorá musí zostať likvidná. Teda každý investor musí držať časť majetku vo forme hotovosti. Likvidita, teda peniaze, slúži:

  • na veľmi krátkodobé plánované nákupy,
  • pre mimoriadne situácie (pokazená práčka, nehoda, PN, výpoveď…),
  • pre ďalšie dlhodobé investície.

V hovorovej reči ste sa už mohli stretnúť s pojmom “železná rezerva”.

Každý správny investor sa musí držať zásady, že musí mať hotovosť nielen preto, aby mohol čeliť krízovému okamihu (PN, OČR, výpoveď, rôzne nepredvídané životné situácie), ale aj kvôli tomu, aby mohol nakupovať (investovať) za nízke ceny. Príkladom bol marec/apríl v roku 2020, kedy sa finančné trhy prepadli o desiatky percent a ten, kto mal dostatok hotovosti, mohol nakúpiť akcie alebo podielové fondy za veľmi veľmi veľmi nízke ceny.

Chcete aj vy vedieť investovať?

Nestačí vedieť len ako a čo nakúpiť, dôležité je tiež KEDY. Ako sme uviedli vyššie, sú momenty, kedy sa treba jednoducho chopiť šance, lebo ďalšia sa už nemusí naskytnúť. My vás naučíme, ako zareagovať včas.

Zle v čase korony pochodili tí, ktorí si nenechali žiadnu hotovosť a museli siahnuť k poslednému kroku – rozpredaju svojho majetku. Títo investori budú na mesiace korony spomínať ako na stratové obdobie.

Veľmi dôležité Likvidita je tou tajnou zbraňou každého investora.

A aj keď sa roky nevrátime na úroveň z februára – apríla 2020, hotovosť je dôležitá pre iné typy rizika, ktoré na nás číhajú. Či už ide o život, zdravie, úrazy alebo nehody. Hotovosť a správny druh poistenia sú vždy potrebné. Nezabudnite predovšetkým poistiť svoje najväčšie aktívum – sám seba.

Ako ste na tom vy? Vyčlenili ste časť hotovosti na núdzové situácie, neplánované výdavky alebo plánované investície? Správnou odpoveďou by malo byť áno.

Ak je vašou odpoveďou nie, potom sa snažte vyhnúť zbytočným stratám predvídaním budúcich scenárov epidémie, úrazov, ekonomiky a trhov, aby nedošlo k rozbitiu vašich osobných financií.

Že sa to nedá jednoznačne predvídať, je jasné.

Recept na zdravé financie

Ak nemáte predstavu, ako a kde začať, príďte na náš bezplatný kurz Recept na zdravé financie. Ten vás naučí, ako primerane a vyvážene tvoriť rezervu a investovať do svojich aktív a ako prosperovať v čase mieru a mať pokoj v čase krízy.

Zdroje: ovb.sk, lixiinvest.com, wikipedia.org, Finanční plánování a likvidita – Martin Landa

Zdroj obrázka: Shutterstock

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)