Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Živnostníci, pozor! Do nového roka s novými odvodmi.

Začal sa nový kalendárny rok a s ním a prišli aj nové výzvy, nové predsavzatia, ale aj nové úlohy a povinnosti. Jednou z prvých, priam až bojových úloh je vrátiť sa späť do pracovného života a naplno si začať plniť všetky povinnosti. Okrem tých pracovných, majú živnostníci povinnosť platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

V tomto blogu vám prinášame aktuálne informácie, aby ste platili vaše odvody správne.

V prvom rade, by sme vás radi upozornili na zmenu minimálneho vymeriavacieho základu pre SZČO, ktorý je na rok 2020 stanovený vo výške: 506,50 €/mesačne.

Čo je minimálny vymeriavací základ pre SZČO?

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO je mesačne najmenej vo výške 50 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.
Vychádzame z neho pri výpočte minimálnych odvodov. Výšku minimálnych odvodov pre SZČO do zdravotnej poisťovne vyrátame ako 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu a odvody do sociálnej poisťovne pre SZČO tvoria 33,15 % z minimálneho vymeriavacieho základu.

Čo to pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v praxi znamená?

Jednoducho, ak sa zvyšuje minimálny vymeriavací základ, zvyšujú sa aj minimálne odvody.

Zbystriť pozornosť by mali najmä tí, ktorí platili v roku 2019 minimálne odvody a majú v banke nastavený trvalý príkaz.

Tip od TJ-Legal: Na základe tejto zmeny si potrebujete zmeniť trvalé prevodné príkazy v bankách na odvody do poisťovní od 01.01.2020 za vás ako SZČO nasledovne:

a) do Sociálnej poisťovne: 167,89 € / mesačne,
b) do Zdravotnej poisťovne: 70,91 € / mesačne.

Prvá zvýšená platba bude za január 2020 a je splatná do 8.2.2020.

Ostatní, ktorí máte povinnosť platiť z vyššie odvody na základe daňového priznania resp. „Oznámenia Sociálnej poisťovne“ resp. „Ročného zúčtovania zdravotného poistenia za r. 2018“, tak postupujte podľa oznámenia poisťovní.

Neprišlo vám žiadne oznámenie? Nevadí, môžete si sumy mesačného odvodu poistného vypočítať sami podľa postupu alebo v kalkulačkách, ktoré sú uverejnené na web-stránkach poisťovní:

  1. Sociálne poistenie
  2. Zdravotné poistenie

Držíme vám palce a prajeme veľa síl do uplatňovania legislatívnych zmien v praxi.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)