Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

5 otázok a odpovedí k starobnému dôchodku zo zahraničia

Mnohí Slováci pracujú v zahraničí a vzniká im nárok na starobný dôchodok. Ak ste pracovali vo viacerých krajinách, je možné, že ste nadobudli nárok na starobný dôchodok v každej z nich. Ako postupovať?

1.Odkiaľ môžem penziu zo zahraničia dostávať?

Ak chcete dostávať penziu aj zo zahraničia, Slovensko musí mať s krajinou, v ktorej ste pracovali, uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení. Tú máme podpísanú s 28 členskými štátmi Európskej únie, ale aj so Švajčiarskom, Nórskom, USA, Kanadou, Austráliou, Srbskom, Kóreou, Ukrajinou, Izraelom a Tureckom. Koordinačné pravidlá EÚ zaisťujú, že príspevky, ktoré ste odvádzali v členských štátoch dokonca pred vstupom do EÚ, budú zohľadnené pri výpočte dôchodku.

Ak Slovensko nemá s krajinou uzavretú zmluvu, môžete si sami uplatniť nárok na dôchodok priamo v danej krajine.

2. Ako dlho musím v cudzine pracovať?

Podľa informácií Sociálnej poisťovne vám nárok na dôchodok vznikne až vtedy, keď pracujete v jednej krajine dlhšie ako jeden rok. Ak ste teda pracovali v zahraničí len pár mesiacov, nemáte nárok na penziu. Odrobené mesiace sa vám však aj v takomto prípade do dôchodku počítajú k ostatným obdobiam a dôchodok sa vypočíta v pomernom základe. Započítava vám ich štát, ktorý vám priznáva dôchodok.

3. Kde podáť žiadosť o dôchodok?

Ak ste pracovali vo viacerých európskych krajinách, mali by ste žiadosť o dôchodok podať tam, kde momentálne žijete, ale iba v prípade, že ste v tejto krajine niekedy počas svojho života aj pracovali. Ak ste v nej nepracovali, musíte požiadať o penziu v štáte, kde ste pracovali naposledy. Táto krajina je zodpovedná za spracovanie a skompletizovanie záznamov vo všetkých štátoch, v ktorých ste pracovali.

Každá štát má rozdielny vek odchodu do dôchodku. Je preto možné, že kým v jednej krajine dosiahnete dôchodkový vek, na dôchodok z inej krajiny si ešte budete musieť počkať. Ak začnete poberať dôchodok z niektorej krajiny skôr, môže to ovplyvniť výšku dôchodkov z ostatných krajín.

4. Aké dokumenty si musím pripraviť?

Sociálna poisťovňa odporúča pre istotu odkladanie pracovných zmlúv a výplatných pások od všetkých zamestnávateľov. Ak ste napríklad pracovali vo Veľkej Británii, potrebujete pri podaní žiadosti o dôchodok uviesť aj národné číslo sociálneho postenia (National Insurance number), ktoré v Británii prideľuje Department for Work and Pensions.

Váš konečný dôchodok sa v každom štáte vypočíta na základe záznamov o príspevkoch do systému dôchodkového poistenia. Suma bude zodpovedať dĺžke obdobia, počas ktorého ste platili príspevky do systému dôchodkového poistenia danej krajiny.

5. Dôchodok zo Slovenska

Ak žijete v niektorej z krajín Európskej únie, prípadne v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo na Islande, dôchodok vám bude vyplácaný každý mesiac. Ak žijete v štáte, na ktorý sa nevzťahujú koordinačné nariadenia EÚ, dôchodok bude vyplácaný pozadu v trojmesačných lehotách vždy po predložení Potvrdenia o žití poberateľa dôchodku.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)