Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

6 typov holandských daňových priznaní

Ak máte záujem o vrátenie daní z Holandska, je nevyhnutné poslať holandskému daňovému úradu (Belastingdienst) písomnú alebo elektronickú žiadosť o vrátenie daní, teda daňové priznanie s cieľom získať daňový preplatok.

Existuje viacero typov holandských daňových priznaní a je potrebné podať ten správny typ.

Rozlišujeme šesť typov daňových priznaní

1. C form,
2. M form,
3. P form,
4. E Form,
5. W Form,
6. F Form.

C form

Používa v prípade, že ste sa neregistrovali na holandskom miestnom úrade Gemeente, to znamená, že ste neboli rezidentom Holandska. V tomto prípade môžete spracovať a podať daňové priznanie aj elektronicky.

M form

Typ daňového priznania pre daňovníkov, ktorí boli časť roka prihlásení na pobyt v Holandsku.

Holandské daňové priznanie tohto typu je od roku 2015 možné podať aj elektronicky v prípade, že ste držiteľom kódu DigiD.

Ak nie ste držiteľom kódu DigiD, je možné vyžiadať písomné daňové priznanie od holandského daňového úradu (Belastingdienst) na meno žiadateľa o vrátenie daní, jeho dodanie poštou trvá 4 až 6 týždňov. Ak je žiadateľ ženatý/vydatá, podpisuje predlohu daňového priznania spoločne s manželom/manželkou.

P form

P form sú povinní podať daňovníci, ktorí odpracovali celý rok v Holandsku a zároveň boli prihlásení na pobyt. Aj tento typ daňového priznania môžete podať elektronicky, avšak k takémuto podaniu budete potrebovať DigiD kód.

Ak nie ste držiteľom kódu DigiD, je možné vyžiadať písomné daňové priznanie od holandského daňového úradu (Belastingdienst) na meno žiadateľa o vrátenie daní, jeho dodanie poštou trvá 2 – 4 týždne.

E form

Zjednodušený P form, ktorý obsahuje iba základné údaje.

W Form

Tento formulár používajú holandskí živnostníci a daňovníci, ktorí prevádzkovali živnosť v Holandsku.

F form

Je určený pre príbuzných zosnulých daňovníkov.

Záver

Po podaní daňového priznania vystaví holandský daňový úrad predbežnú kalkuláciu v priebehu 6 až 12 týždňov. Predbežná kalkulácia je iba odhad. Po tom, čo Belastingdienst spracuje daňové priznanie, vystaví finálnu daňovú kalkuláciu. Holandský daňový úrad má zákonnú povinnosť vystaviť finálnu kalkuláciu od ukončenia daňového roku, za ktorý bolo daňové priznanie podané.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)