Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

6 typov holandských daňových priznaní

Ak máte záujem o vrátenie daní z Holandska, je nevyhnutné poslať holandskému daňovému úradu (Belastingdienst) písomnú alebo elektronickú žiadosť o vrátenie daní, teda daňové priznanie s cieľom získať daňový preplatok.

Existuje viacero typov holandských daňových priznaní a je potrebné podať ten správny typ.

Rozlišujeme šesť typov daňových priznaní

1. C form,
2. M form,
3. P form,
4. E Form,
5. W Form,
6. F Form.

C form

Používa v prípade, že ste sa neregistrovali na holandskom miestnom úrade Gemeente, to znamená, že ste neboli rezidentom Holandska. V tomto prípade môžete spracovať a podať daňové priznanie aj elektronicky.

M form

Typ daňového priznania pre daňovníkov, ktorí boli časť roka prihlásení na pobyt v Holandsku. Ide o písomné daňové priznanie, ktoré sa objednáva od holandského daňového úradu (Belastingdienst) na meno žiadateľa o vrátenie daní a jeho dodanie trvá 4 až 6 týždňov.
Ak je žiadateľ ženatý, podpisuje predlohu daňového priznania spoločne s manželom/manželkou. Holandské daňové priznanie tohto typu je od roku 2015 možné podať aj elektronicky v prípade, že ste držiteľom kódu DigiD.

P form

P form sú povinní podať daňovníci, ktorí odpracovali celý rok v Holandsku a zároveň boli prihlásení na pobyt. Podobne ako v predošlom prípade, objednáva sa od Belastingdienst, dodacia lehota je 2 – 4 týždne. Aj tento typ daňového priznania môžete podať elektronicky, avšak k takémuto podaniu budete potrebovať DigiD kód.

E form

Zjednodušený P form, ktorý obsahuje iba základné údaje.

W Form

Tento formulár používajú holandskí živnostníci a daňovníci, ktorí prevádzkovali živnosť v Holandsku.

F form

Je určený pre príbuzných zosnulých daňovníkov.

Záver

Po podaní daňového priznania vystaví holandský daňový úrad predbežnú kalkuláciu v priebehu 6 až 12 týždňov. Predbežná kalkulácia je iba odhad. Po tom, čo Belastingdienst spracuje daňové priznanie, vystaví finálnu daňovú kalkuláciu. Holandský daňový úrad má zákonnú povinnosť vystaviť finálnu kalkuláciu do 3 rokov od prijatia daňového priznania.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)