Ako požiadať o Settled Status v Británii (1. časť)

Ľudia z EÚ, ktorí chcú zostať žiť vo Veľkej Británii aj po Brexite, musia požiadať o Settled Status (tzv. status usadlíka). Systémy na zasielanie žiadostí už boli spustené. 

Aplikácia pre Settled Status

Pri podaní žiadosti je na naskenovanie dokladov potrebné použiť aplikáciu EU Exit: ID Document Check.

Kto môže žiadať o Settled Status

  • občan členského štátu EÚ,
  • osoba, ktorá nie je občanom EÚ, ale je príbuzná občana členského štátu EÚ a má biometrickú ID kartu s právom pobytu v EÚ,
  • osoba žijúca na území Veľkej Británie k 31.12.2020,
  • osoba bez britského občianstva.

Kedy žiadať o Settled Status

Žiadosť je možné podať ešte pred Brexitom, ak máte platný pas a potom aj po Brexite. Posledný deň na podanie žiadosti bude 30.06.2021 (resp. 31.12.2020, ak dôjde k No-deal-Brexitu).

Poplatky za podanie žiadosti

Bez poplatku po plnom spustení systémov.

Podmienky na získanie Settled-Status

  • začiatok pobytu v Británii do 31.12.2020
  • nepretržitý pobyt v Británii počas posledných 5 rokov. 

Nepretržitý 5-ročný pobyt

Pod nepretržitým 5-ročným pobytom sa rozumie pobyt vo Veľkej Británii v dĺžke aspoň 6 mesiacov počas akéhokoľvek 12-mesačného obdobia, pričom sa pripúšťajú výnimky:

  • jedno maximálne 12-mesačné obdobie pre závažný dôvod (napr. narodenie dieťaťa, vážna choroba, štúdium, odborné vzdelávanie, vyslanie na prácu mimo Veľkej Británie),
  • povinná vojenská služba v akejkoľvek dĺžke trvania.

Pre-settled Status

Ak žiadateľ začal žiť v Británii do 31.12.2020, ale nespĺňa podmienku nepretržitého 5-ročného pobytu vo Veľkej Británii, dostane Pre-settled Status automaticky. Čiže nie je potrebné podávať osobitné žiadosti pre Settled Status a pre Pre-settled Status. Podáva sa len jedna žiadosť a status sa pridelí podľa toho, či sú podmienky splnené alebo nie.

Pre-settled status umožňuje legálny pobyt vo Veľkej Británii na obdobie 5 rokov od dňa získania statusu. Držiteľ Pre-settled Statusu môže požiadať o Settled Status neskôr – keď podmienku nepretržitého 5-ročného pobytu splní.

Je možné po získaní Settled Statusu vycestovať?

Jednou z častých otázok je, či o Settled Status neprídu ľudia, ktorí na dlhší čas vycestujú z Británie do svojej krajiny. Tieto osoby neprídu o status, ak splnia určité podmienky (ktoré však britský parlament zatiaľ neschválil). Navrhnuté podmienky:

V prípade Settled Statusu – podľa návrhu je možný pobyt mimo Británie na maximálne päť po sebe nasledujúcich rokov.
V prípade Pre-settled Statusu - je možný pobyt mimo Británie v dĺžke maximálne 2 po sebe nasledujúcich rokov.

Deti narodené rodičom so Settled Statusom získajú britské občianstvo

Ak sa rodičovi so Settled Statusom narodia počas ich pobytu vo Veľkej Británii deti, automaticky získajú britské občianstvo. Stačí, že Settled Status má jeden rodič.
Ak sa rodičom s Pre-settled Statusom narodia počas ich pobytu vo Veľkej Británii deti, budú automaticky spĺňať podmienky na udelenie Pre-settled statusu.

Viac sa dozviete v ďalších blogoch na túto tému.

Zistite viac

Pridajte sa aj vy k tisícom našich klientov.

Kontaktovať TJ-Legal