Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Brexit – hrozba pre Slovákov vo Veľkej Británii?

Desaťtisíce až státisíce slovenských občanov odišlo po roku 2004 za prácou do Veľkej Británie vďaka otvoreniu pracovného trhu.

Brexit je v súčasnosti témou číslo jeden nielen pre budúcnosť fungovania Európskej únie, ale rovnako pre aktuálne až 100-tisíc Slovákov žijúcich a pracujúcich vo Veľkej Británii.

Slováci vo Veľkej Británii

Desaťtisíce až státisíce slovenských občanov odišlo po roku 2004 za prácou do Veľkej Británie vďaka otvoreniu pracovného trhu. Británia je atraktívna najmä vďaka platovým podmienkam, ktoré v mnohých prípadoch prevyšujú dvoj- až trojnásobok slovenského priemeru. Podľa britského štatistického úradu, Slováci obsadzujú predovšetkým tie pracovné miesta, o ktoré britskí zamestnanci nestoja. 

Čo o Brexite vieme

Momentálna však situácia svojou nejasnosťou vytvára otázniky a obavy, ktoré by sme na základe doterajších oficiálnych vyjadrení vedúcich predstaviteľov britskej vlády radi ozrejmili:

  1. Vo Veľkej Británii žije až 3 milióny občanov Európskej únie.
  2. Každý rok príde do krajiny až 300-tisíc prisťahovalcov.
  3. Na britských univerzitách študuje bakalársky program 125-tisíc študentov Európskej únie.
  4. Oficiálny dátum vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie je stanovený na 19. marca 2019, proces by mal trvať 2 roky.
  5. Začatie rokovaní o Brexite má obmedziť voľný pohyb osôb z Európskej únie.
  6. Ak občan Európskej únie žije v Británii 5 rokov, môže požiadať o trvalý pobyt, ktorý mu umožní v krajine naďalej žiť a pracovať.
  7. Zamestnávatelia budú musieť platiť poplatok tisíc libier ročne v prípade zamestnania občana Európskej únie.
  8. Zo 100-tisíc Slovákov pracujúcich vo Veľkej Británii poberá rodinné prídavky približne 2-tisíc z nich.
  9. Podľa nových pravidiel by Veľká Británia mala vyplácať rodinné prídavky v rovnakej výške, koľko dostali doma.
  10. Opatrenia škrtania sociálnych benefitov pre občanov Európskej únie príde do platnosti až po roku 2020.

Budúcnosť po Brexite

Aj napriek protichodným názorom ohľadom vplyvu Brexitu možno konštatovať, že dôvody na paniku slovenských občanov zatiaľ nie sú opodstatnené. Britská vláda ešte úplne presne nezverejnila, aké opatrenia pre cudzincov zavedie.

Podľa expertov bude najzásadnejšia otázka voľného pohybu. Konkrétne podmienky a kroky budú zverejnené až po ukončení rokovaní, avšak záujem a dopyt Spojeného kráľovstva o kvalifikovanú pracovnú silu pretrvá aj naďalej.

Tento článok získal už 1 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)