Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zmeny v nemeckom daňovom priznaní za rok 2022

V roku 2023 sa v Nemecku uskutočnili zmeny v oblasti daní, ktoré majú pozitívny vplyv na zamestnancov. V tomto blogu sa dozviete viac o týchto zmenách.

zmeny nemecke danove priznanie

Prinášame Vám sumár najdôležitejších zmien, ktoré sa uskutočnili v oblasti daní v Nemecku. Tieto zmeny sú dôležité pri podávaní nemeckého daňového priznania.

Jedným z najvýznamnejších opatrení je Energiepreispauschale – paušálny príspevok na energie – štátny príspevok na ceny energií, ktorý je prístupný všetkým zamestnancom vrátane tých na minijoboch (brigádach).

Veľmi dôležité V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o zmenách, ktoré boli zavedené v aktuálnom roku pre nemecké daňové priznanie za rok 2022.

Energiepreispauschale

Paušál od štátu na ceny energií vo výške 300,00 eur má zmierniť stúpajúce ceny energií. Patrí všetkým zamestnaným vrátane zamestnancov na minijoboch. Dátum, do ktorého mal byť vyplatený bol 01.09.2022. Komu paušál vyplatený nebol, môže si ho uplatniť v nemeckom daňovom priznaní 2022.

Zvýšila sa nezdaniteľná časť príjmu

Základná čiastka príjmu, ktorá zostáva nezdaniteľná a nepodlieha zdaneniu sa zvýšila z 9 744,00 eur na 10.347,00 eur. Pri spoločnom zdanení platí dvojnásobok, teda 20 694,00 eur.

Finančná podpora/výživné pre odkázané osoby

Keďže sa zvýšila nezdaniteľná časť základu dane,  zdvihla sa aj maximálna suma podpory pre odkázané osoby a to na rovnakú sumu ako je nezdaniteľná časť príjmu a to 10 347,00 eur.

Zvýšenie paušálnej sumy výdavkov na zamestnanca

Kto si v daňovom priznaní neuplatní žiadne alebo nižšie výdavky ako je paušálna suma výdavkov na zamestnanca, bude mu automaticky zohľadnený výdavkový paušál vo výške  1 200,00 eur. Od roka 2011 sa nemenil a dlhodobo bol stanovený na 1 000,00 eur.

Nechajte si spracovať žiadosť o vrátenie daní zo zahraničia u odborníkov v TJ-Legal.

Zvýšenie homeoffice paušálu

Novozavedený homeoffice paušál mal byť pôvodne platný len pre roky 2020 a 2021. Po prvom predĺžení lehoty platnosti bolo úplne odstránené jeho časové obmedzenie. Zamestnanci, ktorí pracujú z domu, si môžu za každý odpracovaný deň uplatniť paušál vo  výške 5,00 eur ako časť výdavkov na nájom, energie, kúrenie a pod. Suma je však obmedzená na 600,00 eur ročne. To zodpovedá 120 dňom práce z domu. Od daňového roka 2023 bude paušál zvýšený na 6,00 eur denne, maximálne však 1 260,00 eur ročne.

Zvýšenie vzdialenostného paušálu

Aj tí, ktorí do práce dochádzajú, sa môžu tešiť. Vzdialenostný paušál od 21. kilometra sa zvyšuje z 0,35 eur na 0,38 eur na kilometer. Pre prvých 20 kilometrov platí 0,30 eur na kilometer. Toto však platí len do roka 2027. Potom bude platiť už len 0,30 eur na každú vzdialenosť.

Nové písmeno v Lohnsteuerbescheinigung

V nemeckom ročnom zúčtovaní sa objavilo nové písmeno E. Zamestnávateľ takto označí nemecké ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorému bola vyplatená Energiepreispauschale.

Vyššia nezdaniteľná hranica pre vecné príjmy

Zamestnanci môžu popri svojom bežnom príjme dostávať od zamestnávateľa aj niečo navyše – tzv. vecné príjmy. Tieto nemusia byť do určitej výšky zdaňované. Od daňového roka 2022 sa zvyšuje nezdaniteľná suma z aktuálnych 44,00 eur na 50,00 eur mesačne.

Vyššia zrážka výdavkov na zabezpečenie v starobe

Príspevky do zákonného dôchodkového poistenia, zamestnaneckého zabezpečenia, poľnohospodárskych dôchodkových poisťovní a do tzv. Rürup-dôchodkov, je možné si do určitej výšky uplatniť v daňovom priznaní ako mimoriadne výdavky. Tento podiel stúpa ročne o 2% a v roku 2022 predstavuje už 94% zaplatených príspevkov.

Zdaniteľná časť dôchodku porastie

Dôchodcovia, ktorí v roku 2023 poberajú zákonný  starobný dôchodok alebo obdobný dôchodok budú mať povinnosť zdaniť 82% svojich príjmov z dôchodku. Zdaneniu nebude podliehať teda len 18% sumy dôchodku.

Veľmi dôležité To boli tie najdôležitejšie zmeny v nemeckom daňovom systéme, platné od roku 2023. Zmeny je možné aplikovať v nemeckého daňového priznania za rok 2022. Nezabúdajte však, že spolu s nemeckým daňovým priznaním je potrebné podať aj to slovenské.

Chcete si podať Slovenské daňové priznanie ONLINE? Využite našu aplikáciu mojedane.sk a vďaka presne uvedeným postupom si svoje daňové priznanie vyplníte jednoducho a rýchlo aj sami.

Veríme, že vám tento sumár aktuálnych zmien, ktorý sme pre vás zdarma pripravili pomohol.

Máte akékoľvek otázky? Neváhajte nás kontaktovať mailom na adrese kontakt@tj-legal.com, alebo telefonicky na čísle +421 51 321 5211.

 

Požiadať o vrátenie daní z Nemecka sa určite oplatí! Daňový preplatok môžete získať až 4 roky spätne. Viac info.

Zdroje: https://www.buhl.de/steuer/ratgeber/news/
https://www.bzst.de/DE/Service/Behoerdenwegweiser/FinanzverwaltungLaender/finanzverwaltunglaender_node.html

Zdroj obrázka: pixabay.com

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)