Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo si potrebuje našinec vybaviť pred návratom z práce zo zahraničia?

Máme tu záver minisérie článkov o práci za hranicami Slovenska. Napísali sme už články o tom, čo si musí zabezpečiť živnostník, resp. zamestnanec pred odchodom za prácou do zahraničia.

Prvú aj druhú časť nájdete na týchto odkazoch:

• Čo si potrebuje zamestnanec vybaviť pred vycestovaním za prácou do zahraničia?
• Čo si potrebuje živnostník vybaviť pred vycestovaním za prácou do zahraničia?

V tomto článku sa na vec pozrieme z opačného uhla a povieme si, na čo nesmie Slovák zabudnúť pred návratom z práce z cudziny naspäť domov. 

Aby bol váš návrat zo zahraničia bezproblémový

Na úvod vám hneď odporúčame vybaviť si pred koncom pracovného pomeru v zahraničí potvrdenia nevyhnutné pre evidenciu na slovenských úradoch.

Ide o tieto formuláre:

  • potvrdenie o ukončení pracovného pomeru;
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo všetkých zahraničných zamestnaní (v Nemecku Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung, v Holandsku Jaaropgaaf, v UK sú to formuláre P45 a P60 a podobne);
  • formulár PD U1 / E 301 ak sa po návrate na Slovensku chcete nechať zaevidovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a plánujete si požiadať o slovenské dávky v nezamestnanosti;
  • formulár PD U2 / E 303 o exporte dávky v prípade, že ste v zahraničí splnili podmienky pre priznanie dávok v nezamestnanosti a podporu v nezamestnanosti chcete poberať na Slovensku;
  • formulár E 104 pre potreby poberania nemocenských dávok;
  • formuláre pre potreby rodinných dávok, aby ste si ich vyplácanie mohli uplatniť na Slovensku;
  • potvrdenia o ukončení poberania sociálnych dávok zo štátu, kde ste pracovali/bývali;
  • formuláre pre daňové účely, na určenie vašej daňovej rezidencie.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

Po tom, čo ukončíte pracovný pomer v zahraničí a vrátite sa na Slovensko, je potrebné aby ste si podali žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade, ak tak urobíte do 7 kalendárnych dní od konca predmetného pracovného pomeru, úrad vás do evidencie zaradí odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia pracovného pomeru.

Ak o zaradenie požiadate až po lehote 7 kalendárnych dní, úrad vás do evidencie zaradí až v deň podania žiadosti. V praxi to znamená, že za celé obdobie, ktoré uplynie medzi ukončením pracovného pomeru a zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie, si budete musieť vo svojej zdravotnej poisťovni hradiť pomernú časť odvodov na zdravotné poistenie.

Žiadosť o zaradenie do evidencie si podávate osobne, na miestne príslušnom úrade práce podľa vášho trvalého bydliska.

Samotná evidencia je dobrovoľná, avšak v prípade, ak chcete žiadať o dávku v nezamestnanosti, musíte tak urobiť. Zároveň musíte predložiť formulár U1, s ktorého získaním vám radi pomôžeme.

Sociálna poisťovňa 

Nakoľko oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni priamo závisí od životnej a rodinnej situácie, v ktorej sa nachádzate, odporúčame vám preveriť si vaše povinnosti priamo v Sociálnej poisťovni.

Zdravotná poisťovňa

Po skončení pracovného pomeru v zahraničí máte povinnosť prihlásiť sa vo svojej zdravotnej poisťovni a to do 8 kalendárnych dní. Ak ste v cudzine pracovali menej ako 6 mesiacov, prihlasujete sa v poisťovni, v ktorej ste boli poistený pred vycestovaním za prácou. Ak vaše pracovné pôsobenie za hranicami trvalo viac ako 6 mesiacov, môžete si vybrať ktorúkoľvek poisťovňu.

Spolu s prihláškou na vznik verejného zdravotného poistenia musíte predložiť aj potvrdenie o zániku zamestnania v zahraničí a potvrdenie o zániku zahraničného zdravotného poistenia.

Slovenský daňový úrad

Koncom kalendárneho roka si musíte podať slovenské daňové priznanie, v ktorom uvediete všetky svoje príjmy, vrátane zahraničných.

Zahraničný daňový úrad

Odporúčame vám preveriť si povinnosti aj voči zahraničnému daňovému úradu. Existujú totiž prípady, kedy je pre vás výhodné podať si daňové priznanie, aj keď vám nevznikne táto povinnosť. Môžete tak totiž získať naspäť časť uhradenej dane.

Váš nárok na vrátenie dane zo zahraničia vám radi overíme.

Zdroje: eures.skupsvr.gov.sk

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)