Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Čo si potrebuje zamestnanec vybaviť pred vycestovaním za prácou do zahraničia?

Našli ste si prácu v zahraničí a neviete, ktoré úrady je potrebné navštíviť pred odchodom? Čo všetko je potrebné vybaviť, aby boli odchod zo Slovenska, pobyt v zahraničí a zároveň aj návrat na Slovensko bezproblémové?

Spísali sme pre vás, čo by ste mali vybaviť v súvislosti s prácou v zahraničí.

V prvej časti série „Čo stihnúť pred vycestovaním“ sa budeme venovať závislej činnosti v zahraničí, teda pracovníkom s príjmami zo zamestnania a v tomto texte špeciálne zamestnancom v krajinách Európskej únie (EÚ).

Avšak či už cestujete do zahraničia ako zamestnanec alebo živnostník, nezabudnite v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom do zahraničia skontrolovať všetky potrebné doklady:

  • uistite sa, že máte platný cestovný pas alebo občiansky preukaz;
  • zistite si, aké povolenia v súvislosti s pobytom a prácou budete potrebovať;
  • overte si, či váš vodičský preukaz platí aj na území vybranej krajiny;
  • pripravte si kópie dôležitých dokumentov – občiansky preukaz/pas, diplomy/vysvedčenia, osvedčenia, dokumenty vzťahujúce sa k poisteniu, aktuálne pracovné zmluvy a pod.; odporúčame si ich dať preložiť aj do úradného jazyka danej krajiny;
  • európsky zdravotný preukaz, pretože len na základe neho máte nárok na lekársku zdravotnú starostlivosť mimo krajiny výkonu práce;
  • zabezpečte si pracovnú zmluvu ešte predtým ako vycestujete – overte si pracovné podmienky, výšku vyplácanej mzdy, spôsob vyplácania mzdy, platenie povinných odvodov, miesto výkonu práce, druh práce, dĺžku pracovného pomeru a pod.
  • vezmite si so sebou aj svoj životopis spracovaný v jazyku, v ktorom budete komunikovať so zamestnávateľom.

Idem pracovať pre zahraničnú firmu. Čo musím stihnúť pred odchodom?

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Voči Sociálnej poisťovni nemáte žiadne ohlasovacie povinnosti.

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Zdravotne poistený môžete byť len v jednej krajine Európskej únie, spravidla tam, kde žijete a pracujete. Ak odchádzate za prácou do zahraničia, ste povinný najneskôr do ôsmich dní oznámiť zdravotnej poisťovni zánik verejného zdravotného poistenia a predložiť doklad potvrdzujúci dátum vzniku zamestnania a dátum vzniku zdravotného poistenia v inom členskom štáte.

Pokiaľ budete chcieť využívať plnú zdravotnú starostlivosť aj na Slovensku, je potrebné vyžiadať zo zdravotnej poisťovne v členskom štáte formulár PD S1 (resp. E106) a ten si dať zaregistrovať v slovenskej zdravotnej poisťovni.

Ako sme už spomínali, nezabudnite na európsky zdravotný preukaz.

Povinnosti voči Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Povinnosť informovať ÚPSVaR máte v nasledujúcich prípadoch:

  1. Ak poberáte niektorú zo štátnych sociálnych dávok (napr. pri prídavkoch na dieťa), je potrebné informovať úrad o odchode, resp. o zamestnaní jedného z rodičov v inom štáte EÚ.
  2. Ak ste evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, je potrebné, aby ste úradu oznámili, že ste si našli prácu v zahraničíodhlásili sa z evidencie.
  3. Ak ste evidovaný na úrade práce, bola vám priznaná dávka v nezamestnanosti a máte záujem hľadať si zamestnanie v inom členskom štáte EÚ, môžete požiadať o prenos dávky v nezamestnanosti.

Povinnosti voči daňovému úradu 

Pred odchodom do zahraničia nemáte voči daňovému úradu žiadnu ohlasovaciu povinnosť.

Na konci kalendárneho roka však nezabudnite, že ak ste daňovým rezidentom SR (máte na území SR trvalý pobyt alebo sa v SR zdržujete viac ako 183 dni v kalendárnom roku), musíte si na Slovensku podávať daňové priznanie z vašich celosvetových príjmov, to znamená z príjmov získaných na Slovensku aj v zahraničí.

(Slovenské daňové priznanie s príjmami zo zahraničia si rýchlo a jednoducho spracujete cez našu aplikáciu.)

Môj zamestnávateľ ma vysiela pracovať do zahraničia. Mám nejaké povinnosti?

Povinnosti voči poisťovniam má na starosti slovenský zamestnávateľ. Ide o vybavenie dokumentu A1 zo Sociálnej poisťovne a informovanie príslušnej zdravotnej poisťovne.

Odporúčaním pre vyslaného zamestnanca je sledovať, či mu boli uplatnené všetky práva, ktoré má v súvislosti s vyslaním do inej členskej krajiny.

Pozor, od 30.07.2020 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce v súvislosti s vysielaním zamestnancov: prečítajte si v blogu na stránke našej aplikácie mojedane.sk

Čo to pre vás znamená? V skratke:

Pri vysielaní do zahraničia sa budú uplatňovať tie pracovné podmienky, ktoré sú pre zamestnanca výhodnejšie (minimálna mzda, mzdové zvýhodnenia za prácu nadčas, cez víkendy a sviatky, za nočnú prácu, náhrady za dovolenku a ďalšie).

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)