Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Finančné vzdelávanie ako základ správnych rozhodnutí

V tomto článku nadviažeme na tzv. pravidlo 40:40:40 a povieme si, prečo je dôležité venovať čas vzdelávaniu sa v oblastí financií.

V jednom z predchádzajúcich článkov sme si vysvetlili pravidlo 40:40:40, ktoré nám vraví, že pracujeme 40 rokov 40 hodín týždenne na to, aby sme na dôchodku dostávali 40 % zo mzdy. Bližšie sa tomu venujeme v našom článku Už ste počuli o pravidle 40:40:40?

Na úvod prosím berme uvedené čísla orientačne, keďže legislatíva v oblasti dôchodkov sa pravidelne mení na národnej aj medzinárodnej úrovni. Dôchodkový vek pre Slováka, ktorý pracoval v rôznych štátoch EÚ, bude v každej z týchto krajín rozdielny. Kým na Slovensku je to aktuálne 64 rokov, tak napríklad v Nemecku je to 67 rokov. Dovolíme si tvrdiť, že tieto čísla sa v budúcnosti budú určite meniť smerom nahor, čo spôsobuje demografický vývoj nielen u nás, ale aj v EÚ.

Takže poďme na rátanie. V škole strávime 9 až 20 rokov života v závislosti od toho, či štúdium ukončíme po základnej, strednej alebo vysokej škole. Následne strávime v práci približne 40 rokov života (dôchodkový vek sa mení v závislosti od legislatívy a štátu). Ak si to teda vynásobíme, tak sa dostávame na 76 800 pracovných hodín (40 rokov x 12 mesiacov x 160 pracovných hodín mesačne). Takže priemerný človek strávi 76 800 hodín zarábaním peňazí. Škola a prax ho pripravia na to, aby vedel, čo má robiť, aby zarobil.

Veľmi dôležité Otázkou dňa je však – koľko hodín sa venuje priemerný človek štúdiu peňazí? Tomu, ako funguje finančný trh a aké kroky je potrebné vykonať v správny čas, aby o ne neprišiel. Prípadne ešte lepšie, aby ich dokázal zveľadiť.

Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď, no dalo by sa konštatovať, že časová dotácia je rádovo v desiatkach hodín za celý život.

Poznáte nejakého športovca, ktorý by sa stal majstrom sveta, alebo nejakého iného odborníka, ktorý je expertom vo svojom odbore (lekár, žeriavnik, kuchár, šofér) a získaniu vedomostí a schopností venoval len pár desiatok hodín za celý život? Väčšinou je to presne naopak. Súhlasíte?

Investujte bezpečne

Porozumieť tejto problematike nie je vždy najjednoduchšie. Ak nemáte čas či chuť ponárať sa do štúdia trhov, investičných možností a rizík, obráťte sa na nás. Urobíme to za vás. Bezplatne.

Koľko hodín sme mali možnosť vzdelávať sa v oblastí financií ako žiaci?

Ak máte dnes okolo 30 – 40 rokov, tak budete súhlasiť, že ste na ZŠ neabsolvovali žiadne predmety zamerané na financie.

Na ekonomicky zameraných stredných a vysokých školách sa bežne vyučuje predmet ekonomika, účtovníctvo alebo rôzne odbory zamerané na financie a bankovníctvo, ktoré študentom v teoretickej a čiastočne aj praktickej rovine priblížia základy účtovania alebo toku peňazí v podnikoch.

Ale aj na ekonomických školách sa vyučuje výlučne ekonomika podniku, nie jednotlivca. Opis situácií, s ktorými sa stretáva bežný človek v živote, však na školách absentuje.

Ten, kto neštudoval na ekonomicky zameranej škole, sa s témou financií mohol stretnúť akurát doma pri rodinných rozhovoroch s rodičmi či súrodencami, prípadne s kamarátmi na pive. Bohužiaľ, hodnota takto sprostredkovaných informácií je pomerne často, bez urážky, nízka.

Veľmi dôležité To všetko v praxi znamená, že naše rozhodnutia na finančnom trhu, ktoré sa týkajú nás samotných, sa v skutočnosti držia metódy pokus-omyl. Alebo v dôsledku mnohých neznámych premenných sa bojíme urobiť nejaké rozhodnutie a odkladáme ho na neskôr, prípadne ho vôbec nespravíme.

Našťastie sa dnes situácia v školách trocha zlepšuje. Napríklad so zaujímavou iniciatívou pre žiakov ZŠ a SŠ prišiel autor učebnice Financie v praxi a učiteľ Peter Tóth.

Ale čo ostatní, ktorí sú dnes vo veku 20, 30, 40, 50 rokov alebo viac?

Dobrou správou je, že na začiatok nie je nikdy neskoro. Existujú rôzne populárne aj vedecké publikácie zamerané na tému financií, finančnej gramotnosti či investovania. Rovnako sú k dispozícii rôzne kurzy, semináre alebo semináre. Sú medzi nimi tak kvalitné tituly, ako aj tzv. “rýchlokvasky”. Rovnako existujú rôzne stolné hry, ako napríklad Cashflow Kvadrant od Roberta Kyiosakiho, autora knihy Bohatý otec, chudobný otec alebo Finančná sloboda, v ktorých sa naučíte základné princípy fungovania finančného trhu.

Ideálnym riešením sa zdá byť kombinácia samoštúdia a poradcu, experta, ktorý vie človeka usmerniť v závislosti od jeho konkrétnej situácie.

Chcete aj vy spoznať princípy, podľa ktorých funguje finančný trh? Zaujímajú vás novinky zo sveta financií? Chcete rozšíriť svoje vedomosti a pomôcť tak sebe a svojim blízkym?

Máte záujem vziať správu svojich peňazí do vlastných rúk?

Kontaktujte nás!

Bezplatný kurz pre vás

Za 40 minút dostanete vedomosti, ktoré naši odborníci nadobúdali dlhé roky. A to úplne zadarmo.

 

Zdroje: Ministerstvo školstva, abecedu.sk, OVB

Zdroj ilustračného obrázka: pixabay.com

S investíciou do fondov alebo akcií je spojené aj riziko. Hodnota investície môže v priebehu jej trvania kolísať, pričom investor nemusí dostať späť investovanú čiastku. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Článok neslúži k poskytovaniu investičného poradenstva a nepredstavuje odporúčanie ani výzvu na nákup, predaj alebo podržanie konkrétneho finančného nástroja.

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)