Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Jazykový kurz ako daňový výdavok

Zahraniční kolegovia, medzinárodní zákazníci – znalosť cudzích jazykov je v súčasnosti veľmi žiadaná. Kto je iniciatívny a chce si svoje zručnosti rozvíjať, rozhodne sa pre jazykový kurz. V ktorých prípadoch sa dá jazykový kurz uplatniť vo vašom nemeckom daňovom priznaní ako daňový výdavok, sa dozviete v tomto článku.

Kedy sa tieto náklady uznávajú ako daňový výdavok

Výdavky na jazykový kurz sú odpočítateľné z vašich príjmov za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. Či už absolvujete lekcie cudzieho jazyka na jazykovej škole, alebo cestujete s cieľom zdokonaliť sa v jazyku do zahraničia – v oboch prípadoch musí platiť, že ide o pracovnú nevyhnutnosť.

Či už ide o súčasné alebo budúce zamestnanie, znalosť cudzieho jazyka musí byť vo vašom zamestnaní potrebná. To, že znalosť jazykov je všeobecne v profesionálnom živote potrebná, nemeckým daňovým úradom ako argument nestačí. Preto jazykové kurzy zo súkromných dôvodov nemecké daňové úrady neuznávajú ako daňový výdavok.

Jazykový kurz ako daňový výdavok si môžete uplatniť, ak

  • potrebujete znalosti cudzieho jazyka pre vašu prácu a zatiaľ nemáte žiadne základné znalosti,
  • sú pre vašu prácu základné znalosti cudzieho jazyka síce nevyhnutné, ale zároveň aj postačujúce.

Špeciálne prispôsobené jazykové kurzy, ako napríklad Business English uznáva nemecký daňový úrad väčšinou bez vyžiadania potrebných podkladov.

Načo si treba dávať pozor

Ak sa kurz zaoberá všeobecnými témami, ako je geografia alebo história, náklady na tento kurz si nemôžete uplatniť vo vašom nemeckom daňovom priznaní ako daňový výdavok.

Ak hľadáte zamestnanie v zahraničí (mimo Nemecka), môžete si uplatnenie výdavkov nárokovať len vtedy, ak mzda získaná v zahraničí podlieha zdaneniu v Nemecku.

Ktoré výdavky si môžete uplatniť v nemeckom daňovom priznaní

Ak sa na jazykových kurzoch zúčastňujete výlučne z profesionálnych dôvodov, môžete si odpočítať v plnej výške nasledujúce výdavky:

  • poplatky za kurz,
  • poplatky za skúšku,
  • výdavky na učebný materiál,
  • cestovné výdavky,
  • výdavky na ubytovanie,
  • výdavky na stravu.

Ak vám už váš zamestnávateľ na tieto výdavky prispieval, musíte tieto príspevky od výdavkov odpočítať a uplatniť si len ich zvyšok.

Ak si však nebudete istý, čo konkrétne si vo vašom nemeckom daňovom priznaní môžete uplatniť ako daňový výdavok, veľmi radi vám s tým pomôžeme.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)