Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Na čo musí dbať živnostník vo Veľkej Británii

Ak vo Veľkej Británii začnete súkromnú zárobkovú činnosť, budete považovaný za živnostníka (sole trader), a to aj v tom prípade, že ste to ešte neoznámili britskému úradu HM Revenue and Customs (HMRC).

Kto je vo Veľkej Británii považovaný za živnostníka

Živnostníkom ste vtedy, ak:

 • podnikáte a preberáte zodpovednosť za úspech a neúspech vašej podnikateľskej činnosti;
 • máte niekoľko zákazníkov v rovnakom čase;
 • sa môžete rozhodnúť ako, kde a kedy vykonáte svoju prácu;
 • môžete najať ďalších ľudí na vlastné náklady, aby vám pomohli s prácou alebo ju vykonali za vás;
 • si zabezpečujete vlastné náradie a vybavenie na vykonanie práce;
 • ste zodpovedný za nápravu nedostatkov práce vo vašom vlastnom čase;
 • účtujete dohodnutú fixnú cenu za vašu prácu;
 • predávate tovar alebo služby s cieľom zisku (vrátane predaja cez web stránky a aplikácie).

Mnohé z toho sa týka aj vlastnenia spoločnosti s ručením obmedzeným. Vtedy vás však HMRC nepovažuje za živnostníka, ale za vlastníka vašej spoločnosti alebo za jej zamestnanca a vlastníka.

Aké sú povinnosti živnostníka v UK

Ako živnostník vo Veľkej Británii musíte:

 • viesť evidenciu príjmov a výdavkov;
 • podávať každý rok daňové priznanie (Self Assessment tax return);
 • platiť daň zo zisku a tiež poistenie triedy 2 a 4 (Class 2, Class 4 National Insurance);
 • ak pracujete ako dodávateľ alebo subdodávateľ v stavebnom priemysle, musíte sa zaregistrovať v Construction Industry Scheme (CIS).

Registrácia živnostníka vo Veľkej Británii

Ak máte vo Veľkej Británii povinnosť podať daňové priznanie (tax return) a nepodávali ste ho v ostatnom roku, musíte sa zaregistrovať ako živnostník (Self Assessment) a platca poistenia v triede 2 (Class 2 National Insurane)
Vybrať si môžete medzi písomnou a online registráciou.

 

1. Online registrácia

Zaregistrovať živnosť môžete online
cez tento odkaz
. Potom vám bude pridelené 10 miestne referenčné číslo (Unique Taxpayer Reference – UTR) a doručený list s aktivačným kódom. Ten budete potrebovať pri prvom prihlásení na online účet.

2. Písomná registrácia

Môžete vyplniť tento formulár
následne ho vytlačiť a poslať poštou na HMRC.

Zamestnanie a živnosť v rovnakom čase

Zamestnancom a živnostníkom môžete byť súčasne, napr. vtedy, keď pracujete pre zamestnávateľa počas dňa a podnikáte po večeroch.

Ak ste boli živnostníkom, alebo ste pracovali ako dodávateľ v schéme CIS vo Veľkej Británii, radi pre vás elektronicky spracujeme a podáme vaše daňové priznanie (Self Assessment). 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)