Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Overte si, či ste nepreplatili sociálne poistenie (National Insurance)

Ak ste pracovali vo Veľkej Británii a platili ste sociálne poistenie (National Insurance), možno ste v konečnom dôsledku zaplatili vyššie príspevky sociálneho poistenia, ako bolo potrebné. V tomto článku sa dozviete základné informácie o spôsobe platenia sociálneho poistenia a o najčastejších prípadoch, keď vznikajú preplatky sociálneho poistenia vo Veľkej Británii.

Odvádzanie príspevkov na sociálne poistenie vo Veľkej Británii slúži na dávky a benefity, ako sú starobný dôchodok, materská alebo rodičovská dovolenka (vo Veľkej Británii 52 týždňov), dávky v nezamestnanosti, podpora v zamestnaní, príspevok pri úmrtí, vdovský/vdovecký príspevok.

V Británii odvádzate sociálne poistenie, ak máte viac ako 16 rokov a ste zamestnanec, ktorého príjem je vyšší ako 162 GBP týždenne, resp. 702 GBP mesačne (Ak je váš príjem nižší, poistenie neplatíte, ale je považované za zaplatené z dôvodu ochrany vášho záznamu o poistení.), alebo ak ste živnostník (SZČO) a váš príjem je vyšší ako 6.205 GBP ročne.

Existujú rôzne skupiny sociálneho poistenia, takzvané triedy (National Insurance classes).

Triedy sociálneho poistenia (National Insurance classes)

Trieda (Class) Kto ho platí
1 Zamestnanec, zarábajúci viac ako 162 GBP týždenne pred dosiahnutím dôchodkového veku (ak ste už dosiahli dôchodkový vek, poistenie neodvádzate); príspevky sú automaticky odvádzané zamestnávateľom.
1A a 1B Zamestnávateľ odvádza príspevok priamo na získanie príspevkov alebo na pokrytie nákladov na zamestnanca.
2 Živnostník (SZČO)- poistenie neodvádzate, ak je váš ročný príjem nižší ako 6.205 GBP; (môžete však odvádzať dobrovoľné sociálne poistenie na vyplnenie medzier vo vašom zázname sociálneho poistenia).
3 Dobrovoľné sociálne poistenie (môžete odvádzať, ak chcete vyplniť medzery vo vašom zázname sociálneho poistenia).
4 Živnostník (SZČO) s príjmom vyšším ako 8.424 GBP ročne.

Odvádzanie príspevkov na sociálne poistenie u zamestnancov

Zamestnávatelia odvádzajú z príjmov zamestnancov sociálne poistenie v rôznej výške na základe takzvanej kategórie podľa písmena (Category letter/s).

Kategórie podľa písmena (Category letters)

 

Kategória Skupina zamestnancov
A všetci zamestnanci okrem tých, ktorí sú v skupine B, C, J, H, M a Z v tejto tabuľke
B vydaté ženy alebo vdovy s platným osvedčením o znížení výšky príspevkov na sociálne poistenie (týka sa to starších žien, pretože posledné osvedčenia boli vydané 11. mája 1977)
C zamestnanci po dosiahnutí dôchodkového veku
J zamestnanci, ktorí môžu znížiť výšku odvádzaného sociálneho poistenia, pretože ho už odvádzajú v inom zamestnaní
H študenti do 25 rokov
M zamestnanci do 21 rokov
Z zamestnanci do 21 rokov, ktorí môžu znížiť výšku odvádzaného sociálneho poistenia, pretože ho už odvádzajú v inom zamestnaní

Kategória X

Zamestnávatelia používajú kategóriu X pre zamestnancov, ktorí nemusia odvádzať sociálne poistenie (napríklad ak majú menej ako 16 rokov).

Sadzby sociálneho poistenia podľa kategórie na daňový rok 2018/2019

V tejto tabuľke sa uvádza, koľko zamestnávateľ odvádza z príjmu zamestnanca.

 

Kategória Od 116 GBP do 162 GBP týždenne (od 503 GBP do 702 GBP mesačne) Od 162,01 GBP do 892 GBP týždenne (od 702,01 GBP do 3.863 GBP mesačne) Nad 892 GBP týždenne (nad 3.863 GBP mesačne)
A 0 % 12 % 2 %
B 0 % 5.85 % 2 %
C
H 0 % 12 % 2 %
J 0 % 2 % 2 %
M 0 % 12 % 2 %
Z 0 % 2 % 2 %

 

Príklad

Ak patríte do kategórie A a váš príjem je 1000 GBP týždenne, odvádzate:

 • prvých 162 GBP – žiadny poplatok (0 GBP)
 • za príjem od 162 GBP do 892 GBP – 12% (730 GBP x 0,12 (12%))= 87,60 GBP
 • za zvyšný príjem nad 892 GBP – 2% (108 GBP x 0,02 (2%))= 2,16 GBP

SPOLU: 89,76 GBP

To znamená, že máte povinnosť odviesť príspevok na sociálne poistenie vo výške 89,76 GBP týždenne.

Odvádzanie príspevkov na sociálne poistenie u živnostníkov

 

Trieda Sadzba na daňový rok 2018/2019
2 2,95 GBP týždenne
4 9% pri príjme od 8.424 GBP do 46.350 GBP ročne
2% pri príjme nad 46.350 GBP ročne

Prípady, kedy ste sociálne poistenie mohli preplatiť

 

 • Ak ste prestali byť SZČO a pokračovali ste v odvádzaní poistného v triede 2 (Class 2) sociálneho poistenia.
 • Ak ste pokračovali v odvádzaní sociálneho poistenia v triede 1 (Class 1) aj po dosiahnutí dôchodkového veku.
 • Ak vaše príjmy boli pod spodnou hranicou, pri ktorej sa začína odvádzať sociálne poistenie.
 • Ak ste mali viac ako jedno zamestnanie a váš príjem dohromady bol vyšší ako takzvaná horná hranica príjmov (892 GBP týždenne alebo 3.863 GBP mesačne).
 • Ak ste boli zároveň zamestnaní a SZČO a odvádzali ste poistenie v triede 1 (Class 1) a triede 2 (Class 2) alebo v triede 1,2 (Class 1,2) a/ alebo v triede 4 (Class 4), ale odvádzali ste viac ako ste mali.
 • Ak ste odvádzali poistenie v triede 2 (Class 2), ale vaše príjmy boli pod hranicou najnižšieho príjmu (6.205 GBP ročne).

Kedy ako cudzinec sociálne poistenie vo Veľkej Británii neplatíte

 • Ak máte potvrdenie, že odvádzate sociálne poistenie v inej členskej krajine EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru, t. j. v členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku) a doložíte dokument A1, E 101 alebo E 102 zo sociálnej poisťovne vo vašej krajine.
 • Ak ste z krajiny, ktorá má s Veľkou Britániou bilaterálnu dohodu o sociálnom zabezpečení, a doložíte nevyhnutný certifikát. V súčasnosti k takým krajinám patria: Barbados, Bermudy, Bosna a Hercegovina, Kanada, ostrov Man, Izrael, Jamajka, Japonsko, Jersey a Guernsey (štáty na Normandských ostrovoch), Kórejská republika, Macedónsko, Maurícius, Čierna Hora, Filipíny, Srbsko, Turecko a USA.
 • Ak nie ste z členskej krajiny EHP, ani z krajiny, ktorá má s Veľkou Britániou bilaterálnu dohodu, prvých 52 týždňov vo Veľkej Británii sociálne poistenie neodvádzate. To platí aj v prípade, ak vás zamestnávateľ vyšle do Veľkej Británie na dočasné pridelenie.

Záver

Zamestnanci, ktorí pracujú pre jedného zamestnávateľa, odvádzajú sociálne poistenie väčšinou v správnej výške. Ale mnohí ľudia, ktorí majú viac ako jedného zamestnávateľa, pravdepodobne preplácajú. Je to spôsobené tým, že systém spracúva každé zamestnanie samostatne a odvádza sociálne poistenie z jedného zamestnania bez ohľadu na iné.

 

Je dôležité mať na pamäti, že britský daňový úrad (HMRC) nepoužíva žiaden mechanizmus, ktorý by kontroloval správnosť odvedeného sociálneho poistenia a zabraňoval preplácaniu. Je to na vás, aby ste si históriu vášho sociálneho poistenia overili a v prípade zistenia, že ste odviedli viac, ako ste mali, požiadali o vrátenie preplatku.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)