Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Progresívne zdaňovanie v Nemecku

Častým problémom je zdaňovanie v Nemecku. Na rozdiel od Slovenska, kde sa zdaňuje rovnou daňou, sa v Nemecku uplatňuje tzv. progresívne zdaňovanie.

Pri našich rozhovoroch s klientmi sa stretávame s množstvom cudzích pojmov, ktoré sú úzko spojené s procesom vrátenia daní zo zahraničia.

Častým problémom je zdaňovanie v Nemecku. Na rozdiel od Slovenska, kde sa zdaňuje rovnou daňou, sa v Nemecku uplatňuje tzv. progresívne zdaňovanie.

Progresívna daň

Pozrime sa na úvod čo znamená toto slovné spojenie:

Progresia: V slovníku cudzích slov sa stretávame s nasledovným vysvetlením „vzostup, rast, zväčšenie, narastanie, pribúdanie“.
Daň: Predstavuje povinnú bezodplatnú platbu odovzdávanú štátu na krytie verejných potrieb (zdravotníctvo, školstvo a pod.).

Nezdaniteľné minimum na Slovensku

Aby sme boli korektní, tak je potrebné dodať, že ani na Slovensku už nemáme rovnú daň. Prečo? Nuž teda pozrime sa na to cez „daňovú optiku“.
Fyzické osoby, teda zamestnanci a živnostníci, majú nárok na nezdaniteľné minimum vo výške 3 803,33 eur (stav 2015), a teda ak je ich základ dane nižší ako nezdaniteľné minimum tak žiadnu daň neplatia.
Osoby, ktoré majú základ dane nižší ako je 176,8-násobok životného minima (za rok 2015 to bolo 35 022,312 eur) zdaňujú tento príjem 19% sadzbou dane.
Ale pozor! Ak bol ich základ dane vyšší ako 176,8-násobok životného minima tak svoj príjem zdaňujú 25% sadzbou dane.

Nezdaniteľné minimum v Nemecku

V Nemecku je nezdaniteľné minimum vo výške 8 472,00 eur (stav 2015), a teda príjem pod touto hranicou je oslobodený od dane z príjmu.
Po prekročení tohto minima sa začína príjem progresívne zdaňovať. To znamená, že so stúpajúcou mzdou sa v Nemecku automaticky zdvíha aj percento, ktorým sa dosiahnutý príjem zdaňuje.
V skratke to znamená, že čím viac zarobíte, tým vyššiu daň zaplatíte.
A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sú po odpracovaní celého roka preplatky daní nižšie v porovnaní s odpracovaním len časti roka.

Odpočítateľné položky v Nemecku

Na Slovensku si ako zamestnanec nemôžete znižovať základ dane o odpočítateľné položky, ktoré majú priamy súvis s dosiahnutím a udržaním vášho príjmu.
V Nemecku však takáto možnosť existuje. Aj ako zamestnanec si môžete po splnení zákonom stanovených podmienok uplatniť náklady spojené s ubytovaním a cestovnými nákladmi, ktoré majú priamy súvis s dosiahnutím a udržaním príjmu.

Náš tip

Ak si chcete uplatniť tieto náklady, tak si poctivo odkladajte si faktúry / bločky za ubytovanie a zároveň si veďte podrobný cestovný denník. Len tak máte možnosť, aby vám nemecký daňový úrad tieto náklady uznal.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)