Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Spoločné zdanenie párov v Nemecku

Je možné spoločné zdanenie pri nezosobášených pároch? Ak hľadáte ďalší dobrý dôvod na uzatvorenie manželstva, možno ho nájdete v nasledujúcom článku.

Spoločné zdanenie v Nemecku upravuje paragraf 26 zákona o dani z príjmov. Je možné len u tých daňovníkov, ktorí spĺňajú tieto podmienky:

  1. Majú buď platne uzatvorené manželstvo, ktoré vzniklo, trvalo, alebo zaniklo v danom zdaňovacom roku, alebo
  2. majú oficiálne registrované partnerstvo, ktoré vzniklo, trvalo, alebo zaniklo v danom zdaňovacom roku a
  3. obaja sú daňoví rezidenti Nemecka (existujú výnimky) a
  4. nežijú dlhodobo odlúčení.

Na spoločné zdanenie manželov stačí, ak ste v danom zdaňovacom roku zosobášení hoci len jeden deň.

Spoločné zdanenie v prípade rozvodu

Ak došlo k odlúčeniu alebo rozvodu manželstva v danom zdaňovacom roku, je možné podať spoločné zdanenie manželov len v prípade spolupráce oboch odlúčených či rozvedených manželov. Na formulári EU/EWR musí byť slovenským daňovým úradom potvrdený príjem oboch manželov a rovnako aj spoločné nemecké daňové priznanie musí byť podpísané oboma manželmi. Ak sa rozišli v zlom a nie sú ochotní spolupracovať, je možné podať len samostatné zdanenie.

Rozvedení sú od roka po rozvode, ako aj manželia žijúci počas celého zdaňovacieho roka oddelene, posudzovaní ako slobodní. Ak sa rozvedený daňovník opäť ožení, je možné opäť žiadať o spoločné zdanenie.

Spoločné zdanenie daňovníkov žijúcich v oficiálne registrovanom partnerstve je v Nemecku možné od roka 2013 na základe rozhodnutia Spolkového ústavného súdu.

Tí, ktorí len neoficiálne žijú v spoločnej domácnosti ako druh a družka, žiaľ, nemôžu byť v Nemecku zdaňovaní spoločne.

Výhody spoločného zdanenia

Pri spoločnom zdanení sa príjmy oboch manželov najprv spočítajú a potom sa delia na polovicu. Pre danú polovicu je podľa daňovej tabuľky určená daň, ktorá sa potom zdvojnásobí. Tomu sa hovorí tzv. manželský splitting (rozdelenie). Týmto sa zvýhodnia hlavne páry s veľkými rozdielmi v príjmoch, pretože výsledkom je nižšia priemerná daňová sadzba. Ak majú partneri približne rovnaké príjmy, spoločné zdanenie im v porovnaní so samostatným zdanením neprinesie až také výhody.

Najväčšou výhodou spoločného zdanenia je dvojnásobné nezdaniteľné minimum. Kým jednotlivec má v Nemecku v roku 2016 nárok na nezdaniteľné minimum vo výške 8.652,00 eur, pri spoločnom zdanení je to až 17.304,00 eur. Znamená to, že prvých 17.304,00 eur spoločných príjmov manželov sa nezdaňuje, t. z. sú oslobodené od dane a až všetko nad touto sumou sa zdaní. To je aj dôvod vzniku vyšších preplatkov daní pri spoločnom zdanení manželov.

Podmienky pre spoločné zdanenie v Nemecku

Je potrebné poznamenať, že nie vždy majú manželia nárok na spoločné zdanenie. Je potrebné spĺňať tieto podmienky:

1) obaja sú daňoví rezidenti Nemecka (existujú výnimky),
2) spoločné príjmy manželov z Nemecka musia predstavovať minimálne 90% ich celosvetových príjmov v danom roku,
3) spoločné príjmy manželov mimo Nemecka musia byť nižšie ako ¾ nezdaniteľného minima v Nemecku. Tie by spolu napr. v roku 2016 nemali presiahnuť sumu 12.978,00 eur.

Ako požiadať o spoločné zdanenie v nemeckom daňovom priznaní

O spoločné zdanenie v Nemecku je potrebné požiadať predložením nemeckého daňového priznania a zvolením druhu priznania – Zusammenveranlagung vo formulári daňového priznania. Po spracovaní priznania zo strany nemeckého daňového úradu dostanú manželia len jednu spoločnú oficiálnu daňovú kalkuláciu, tzv. Einkommensteuerbescheid a bude im vypočítaný jeden spoločný daňový preplatok alebo nedoplatok.

Ak rozmýšľate nad tým, či by pre vás nebolo spoločné zdanenie výhodnejšie, obráťte sa na nás. Radi vám pred spracovaním nemeckého daňového priznania vyčíslime predbežné kalkulácie pre samostatné i spoločné zdanenie.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)