Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Viete rozpoznať podvodný e-mail od daňového úradu?

Internetová kriminalita sa pomaly rozšírila do všetkých oblastí používateľských služieb. Osobitnú kategóriu tvoria takzvané phishing e-maily, ktoré majú za úlohu vymámiť od vás citlivé údaje - v najzávažnejších prípadoch prístup k vášmu bankovému účtu, ale aj vašu adresu či prístupové heslá.

V súčasnosti sa zahraničné daňové úrady v Európe prispôsobujú modernej dobe a snažia sa vyhovieť dopytu po jednoduchej, efektívnej a lacnej komunikácii. Takúto komunikáciu zabezpečuje aj e-mail.

Preto sa aj vám mohlo stať, že ste nedávno prijali e-mail od zahraničného daňového úradu. Alebo možno aj nie.

Internetová kriminalita sa pomaly rozšírila do všetkých oblastí používateľských služieb. Osobitnú kategóriu tvoria takzvané phishing e-maily, ktoré majú za úlohu vymámiť od vás citlivé údaje – v najzávažnejších prípadoch prístup k vášmu bankovému účtu, ale aj vašu adresu či prístupové heslá.

Okrem otrasnej gramatiky, zvláštnych oslovení a zlej stavby viet je niekoľko vecí, ktoré si môžete všimnúť na podvodných e-mailoch:

Nesprávna adresa odosielateľa

Všimnite si adresu odosielateľa, ktorá sa snaží podobať na pôvodné mailové adresy daňového úradu. Podvodníci často vytvárajú e-mailové účty s názvami daňových úradov (pre UK napríklad refunds@hmrc.org.uk) Tieto účty majú za úlohu pomýliť vás.
Ak si nie ste úplne istý, že e-mail pochádza od hodnoverného zdroja, neotvárajte ho. Ak už e-mail otvoríte a máte pochybnosti, neklikajte na odkazy alebo prílohy.
Príklady podvodných e-mailov môžete nájsť na internete.

Osobné informácie

E-maily daňového úradu nikdy:
– neinformujú o daňovom preplatku,
– neponúkajú daňový preplatok,
– nežiadajú o poskytnutie osobných údajov ako napríklad vašej adresy, osobného daňového čísla alebo detailov bankového účtu,
– nežiadajú finančné informácie, ako presné daňové výpočty, jedine ak ste dali daňovému úradu na to oprávnenie a podujali sa vziať riziko,
– nemajú prílohy,
– neponúkajú odkaz na zabezpečenú stránku s formulárom na získanie informácií – skôr vás požiadajú o prihlásenie sa na osobné online konto, aby si overili informácie.

Žiadosť o okamžitú reakciu

Podvodníci žiadajú okamžitú reakciu. Dávajte pozor na e-maily obsahujúce frázy: „Máte 3 dni na odpoveď.“ alebo „Prosíme o Vašu rýchlu odpoveď“.

Podvodné stránky

Podvodníci často pripoja odkazy na stránky, ktoré sa podobajú na stránky daňových úradov. Chcú vás takto presvedčiť o hodnovernosti stránky a bezpečnosti odovzdania osobných údajov.

Všeobecné oslovenia

Podvodníci zasielajú ohromujúce množstvo e-mailov naraz, takže hoci majú vašu e-mailovú adresu, zriedka kedy poznajú vaše meno. Buďte opatrní pri osloveniach ako „vážený zákazník“. E-maily daňového úradu:
– zvyčajne obsahujú meno, ktoré ste im poskytli,
– vždy informujú o spôsobe, ako ohlásiť podvodný e-mail.

Priložené súbory

Pozor na priložené súbory, ktoré často obsahujú vírus na získanie vašich osobných údajov.

Zdroj: www.gov.uk

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)