Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Výdavky na zdravotnú starostivosť a liečbu – Krankheitskosten

Výdavky na zdravotnú starostlivosť nás často značne finančne zaťažujú. Je možné si ich uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok a znížiť tak daňovú povinnosť v Nemecku? Či a v akej výške, na to odpovie nasledujúci článok.

V zásade si môžete bezprostredné výdavky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou v dôsledku uznaných chorôb a úrazov uplatniť ako mimoriadne výdavky.

Typické výdavky súvisiace so zdravotnou starostlivosťou

 • výdavky na lekársku nemocničnú liečbu a ambulantné ošetrenie (napr. zubár, logopéd, fyzioterapia, akupunktúra a pod.),
 • výdavky na lieky, liečivá a zdravotnícke pomôcky (vrátane poplatkov za predpis a doplatkov za lieky) po ich predpísaní lekárom, alebo liečiteľom, napríklad invalidný vozík, okuliare, protézy, načúvacie prístroje, alebo zubné náhrady,
 • výdavky na nemocničný pobyt,
 • výdavky na umiestnenie daňovníka alebo rodinných príslušníkov v domove sociálnej starostlivosti, ktoré je podmienené chorobou, ak s tým daňovníkovi vzniknú náklady,
 • laserová operácia očí,
 • cestovné výdavky daňovníka v súvislosti s lekárskym ošetrením a návštevou lekára, ale aj návšteva chorého príbuzného,
 • zatiaľ oficiálne neuznané liečebné metódy (napríklad imunobiologická terapia liečby rakoviny),
 • umelé oplodnenie, očkovanie,
 • masáže, kúpeľná liečba, fitnescentrum, ak sú nevyhnutné pre liečenie alebo zmiernenie diagnostikovej choroby, pretože iné liečebné metódy nemajú, alebo majú len malý úspech,
 • zdravotné výdavky, ktoré vznikli v zahraničí počas pracovnej či súkromnej cesty,
 • výdavky na starostlivosť o príbuzného v domove dôchodcov.

Dobré vedieť: Výdavky súvisiace s prevenciou (diéta ako prevencia nadváhy, ústna hygiena, vitamínové preparáty alebo výživové doplnky) nie sú uznaným daňovým výdavkom.

Tieto výdavky je možné uplatniť, keď spolu s ostatnými mimoriadnymi výdavkami prevýšia tzv. únosné (primerané/prijateľné) zaťaženie. Toto únosné zaťaženie sa riadi výškou príjmu, rodinným stavom a počtom detí. Všeobecne platí, že vašu individuálnu hraničnú hodnotu únosného zaťaženia musíte odpočítať od skutočných zdravotných výdavkov, aby ste získali sumu mimoriadnych výdavkov daňovo odpočítateľných zo základu dane.

Preto sa oplatí zdravotné výdavky spájať. Mali ste už v tomto roku vysoké výdavky v súvislosti so zdravotným ošetrením? Potom pouvažujte, či si do konca roka nezaobstaráte ešte nové okuliare. Keďže zdravotné výdavky znižujúce daň sa ako mimoriadny náklad prejavia až od určitej hranice, dosiahnete ju zrejme iba spájaním viacerých výdavkov.

Potvrdenia o vzniku zdravotných výdavkov

Nevyhnutnosť vzniku zdravotných výdavkov je potrebné preukázať. To môžete urobiť prostredníctvom:

 • lekárskeho predpisu od lekára, alebo liečiteľa,
 • lekárskeho posudku alebo lekárskeho potvrdenia o poskytnutí zdravotnej starostlivosti,
 • iné (napríklad potvrdenie ošetrujúcej nemocnice) a pod.

Zdravotné výdavky je potrebné riadne zdokladovať. Preto si odkladajte pokladničné bloky z lekárne, od optika a ostatných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Doklad však musí byť vystavený pred začiatkom liečebného opatrenia alebo pred nadobudnutím zdravotníckej pomôcky. Zapíšte si tiež cesty, ktoré ste podnikli zo zdravotných dôvodov.

Prijaté náhrady, ako napríklad platby zdravotnej poisťovne, príspevky, podpory, náhrady škôd od tretích osôb a pod. je potrebné od zdravotných výdavkov odpočítať, bez ohľadu na to, kedy sa vyplatenie náhrad uskutočnilo. Tie výdavky, ktoré ste si mohli nechať v zdravotnej poisťovni „preplatiť“ a neurobili ste tak, nie je možné uplatniť v daňovom priznaní ako daňový výdavok.

Ak si nie ste istý, či vaše zdravotné výdavky pozitívne ovplyvnia výšku vrátených daní, obráťte sa na nás, radi pre vás vyčíslime predbežné kalkulácie.

Zdroje: steuern.de a finanztip.de

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)