Vyskúšajte si našu novú webstránku

Prejsť na nový web
Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zistite výšku vašej čistej mzdy, odvodov a dane pomocou jednoduchého výpočtu

Chcete mať konečne jasno v tom, čo znamená hrubá a čistá mzda? Nerozumiete svojej výplatnej páske? Zdá sa vám, že odvádzate štátu príliš veľa, alebo si len nie ste celkom istý, čo všetky tie čísla znamenajú?

V našom článku dozviete všetko podstatné. Vysvetlíme vám, ako si vypočítať čistú mzdu v prípade, že poznáte len svoj hrubý príjem, aké percento vášho platu odvádzate do sociálnej alebo zdravotnej poisťovne a tiež to, koľko predstavuje daň, ktorú musíte štátu zaplatiť. Všetky čísla si vysvetlíme na jednoduchom príklade.

Zarábam 780 € v hrubom. Koľko sú moje odvody, koľko platím daň a aký je môj čistý zárobok?

Odvody zamestnanca do sociálnej poisťovne v roku 2020 predstavujú 9,4 % zo sumy hrubej mzdy. Odvody zamestnanca do zdravotnej poisťovne v aktuálnom roku predstavujú 4,0 %, tiež zo sumy hrubej mzdy.

V prípade, že je váš zárobok 780 € mesačne, činia vaše odvody do sociálnej poisťovne sumu 73,32 €. Túto hodnotu sme vypočítali nasledovne: 0,094 (9,4 %) x 780 € = 73,32 €. Ako zamestnanec odvádzate do zdravotnej poisťovne pri spomínanom zárobku sumu 31,20 €. Túto hodnotu sme vypočítali nasledovne: 0,04 (4,0 %) x 780 € = 31,20 €. Po sčítaní týchto dvoch čísel, činia spolu vaše odvody 104,50 €, pretože 73,32 € + 31,20 € = 104,50 €.

Následne si vyrátame tzv. mesačný základ dane. Výpočet pre jeho hodnotu je nasledovný: hrubá mzda – odvody = mesačný základ dane, resp. 780 € – 104,52 € = 675,48 €.

V prípade, že si u svojho zamestnávateľa uplatňujete tzv. nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá v roku 2020 predstavuje výšku 367,85 € za mesiac, odpočítame ju. Potom, výpočtom 675,48 € – 367,85 € = 307,63 € dostaneme číslo, ktoré predstavuje tzv. mesačný základ dane pred zdanením.

Stále sme sa však nedostali k tomu, koľko presne predstavuje daň. Prejdime teda k výpočtu daňovej povinnosti.

Ináč povedané dane, ktorú musí každý zamestnanec odvádzať do štátneho rozpočtu. Daň pre rok 2020 sa vypočíta ako 19 % zo sumy tzv. mesačného základu dane pred zdanením, čo v našom modelovom príklade znamená 58,45 €. Tento výpočet sme dosiahli nasledovne: 0,19 (19 %) x 307,63 € = 58,45 €.

Zhrnieme si to. Ak zarábate 780 € v hrubom, vaše odvody do sociálnej poisťovne sú 73,32 € a odvody do zdravotnej poisťovne predstavujú 31,20 €. Daň na úhradu, po odpočítaní nezdaniteľnej časti základu dane činí 58,45 €.

Koľko je vlastne moja čistá mzda?

Čistá mzda je príjem ponížený o sumu odvodov a očistený od dane, ide o tzv. reálny príjem, ktorý vám ostane po splnení všetkých podmienok stanovených štátom.

Pri hrubom plate 780 €, si vypočítame čistú mzdu nasledujúcim vzorcom: hrubá mzda – odvody (sociálne aj zdravotné) – daň = čistá mzda. Prepočet s číslami vyzerá nasledovne: 780 € – 104,50 € – 58,45 € = 617,05 €.

Pri hrubom zárobku 780 €, teda reálne disponujete sumou 617,05 €, to je teda vaša čistá mzda.

Hodnota čistej mzdy však môže byť aj vyššia. Ide o rôzne prípady, kedy je táto suma navýšená napríklad o príspevok na stravu alebo daňový bonus na deti.

Všetky tieto čísla sú súčasťou každej mojej výplatnej pásky a následne aj môjho daňového priznania?

Áno, vaše výplatné pásky, okrem iného, vždy obsahujú sumu vašej hrubej mzdy, výšku vašich odvodov aj sumu čistej mzdy, ktorá vám za daný mesiac prislúcha.

Vaše slovenské daňové priznanie si môžete jednoducho vyplniť v našej aplikácií, ktorej dôverujú už tisíce spokojných daňovníkov.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)