Prihláste sa k odberu newslettra

Zákaznická podpora

Viac takýchto článkov
priamo na váš e-mail

Súhlasím s podmienkami zasielania newslettra

Zmeny v roku 2018 pri podávaní žiadosti o nemecké prídavky na deti pre SZČO

Od 1.1.2018 je možné o prídavky na deti z Nemecka požiadať len 6 mesiacov spätne od mesiaca, v ktorom žiadosť prijme príslušný nemecký úrad Familienkasse.

Od 1.1.2018 je možné o prídavky na deti z Nemecka požiadať len 6 mesiacov spätne od mesiaca, v ktorom žiadosť prijme príslušný nemecký úrad Familienkasse. 

Súčasne naďalej platia podmienky nároku na rodinné prídavky z Nemecka – oprávnená osoba musí byť sociálne poistená v Nemecku, ak je nemeckým daňovým nerezidentom (beschränkt einkommensteuerpflichtig) alebo musí byť nemeckým daňovým rezidentom (unbeschränkt einkommensteuerpflichtig), t. j. v Nemecku musí mať odpracovaných viac než 6 mesiacov v kalendárnom roku, alebo 90 % z jej všetkých príjmov v danom kalendárnom roku musia tvoriť príjmy z Nemecka, alebo príjmy, ktoré mala mimo Nemecka, musia byť v roku 2018 nižšie než 6 750,00 €. 

Samostatne zárobkovo činná osoba zo Slovenska, ktorá podniká v Nemecku, musí navyše spĺňať niekoľko ďalších podmienok. Či máte ako slovenská SZČO nárok na prídavky na deti z Nemecka, zistíte pomocou schémy na tomto linku.

Slovenským živnostníkom pracujúcim v Nemecku preto spoločnosť TJ – Legal, s.r.o. odporúča v zmenenej situácii tento postup:

1. Potom ako ste 4 mesiace v roku 2018 vykonávali zárobkovú činnosť v Nemecku a výhľadovo ju budete vykonávať ešte aspoň 2 mesiace – a tým splníte jednu z podmienok nemeckej daňovej rezidencie – kontaktujte našu spoločnosť mailom alebo telefonicky.

2. TJ – Legal, s.r.o. vám obratom zašle osobný dotazník a zmluvu s našou spoločnosťou.

3. Po prijatí vyplneného dotazníka a podpísanej zmluvy vás vyzveme, aby ste nám dodali podklady dokazujúce vašu zárobkovú činnosť v Nemecku za posledné 4 mesiace, ako sú napríklad zmluvy o diele, faktúry za vykonané práce, doklady o ubytovaní alebo výpisy z bankového účtu o platbách za vykonané práce, respektíve za ubytovanie. Tiež vás požiadame, aby ste dodali ďalšie podklady (napríklad rodné listy detí, potvrdenia o poberaní prídavkov na deti na Slovensku, potvrdenia o návšteve školy a podobne) potrebné pre podanie žiadosti.

4. Vystavíme vám faktúru za naše služby.

5. Na podpis vám zašleme čestné vyhlásenie o tom, že sa zaväzujete podať za rok 2018 nemecké daňové priznanie. Len po podaní nemeckého daňového priznania za rok 2018 vydá totiž nemecký daňový úrad potvrdenie o vašej nemeckej daňovej rezidencii v roku 2018, ak ho o to Familienkasse požiada.

6. Po úhrade faktúry za naše služby zašleme vašu žiadosť na príslušný nemecký úrad a v sprievodnom liste ho budeme informovať, že potvrdenie o nemeckej daňovej rezidencii bude možné dodať až po podaní nemeckého daňového priznania za rok 2018.

7. Ak vaša zárobková činnosť v Nemecku bude v roku 2018 pokračovať, doklady o nej nám zašlete v priebehu novembra 2018 a my ich doručíme na Familienkasse.

8. Za rok 2018 si podáte nemecké daňové priznanie a my pre vás súčasne vyžiadame potvrdenie o vašej nemeckej daňovej rezidencii. Keď vám nemecký daňový úrad (Finanzamt) vydá potvrdenie o daňovej rezidencii za rok 2018, zašleme ho na Familienkasse, ktorá vám vyplatí nemecké prídavky na deti za rok 2018.

Prehľad najdôležitejších zásad TJ – Legal, s.r.o. pri podávaní žiadosti o nemecké prídavky na deti pre živnostníkov:

• Žiadosť podáme najskôr po 5 a pol mesiaci zárobkovej činnosti v roku 2018 v Nemecku. Musí totiž byť jasné, že žiadateľ v roku 2018 splní podmienku nemeckej daňovej rezidencie.

• Žiadosť podáme po uhradení faktúry za služby a po prísľube, že bude podané nemecké daňové priznanie za rok 2018.

• TJ – Legal, s.r.o. oznámi Familienkasse, že potvrdenie o nemeckej daňovej rezidencii bude možné dodať až v roku 2019 po podaní nemeckého daňového priznania za rok 2018.

• Na všetky listy z Familienkasse odpovie TJ – Legal, s.r.o. v spolupráci s klientmi.

Zdroj: Einkommensteuergesetz, Familienkasse Bayern Nord

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Nastavenia
OK
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)