Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Zmeny v roku 2018 pri podávaní žiadosti o nemecké prídavky na deti pre vyslaných zamestnancov

Od 1.1.2018 je možné o prídavky na deti z Nemecka požiadať len 6 mesiacov spätne od mesiaca, v ktorom žiadosť prijme príslušný nemecký úrad Familienkasse.

Súčasne naďalej platia podmienky nároku na rodinné prídavky z Nemecka – oprávnená osoba musí byť sociálne poistená v Nemecku, ak je nemeckým daňovým nerezidentom (beschränkt einkommensteuerpflichtig) alebo musí byť nemeckým daňovým rezidentom (unbeschränkt einkommensteuerpflichtig), t. j. v Nemecku musí mať odpracovaných viac než 6 mesiacov v kalendárnom roku, alebo 90 % z jej všetkých príjmov v danom kalendárnom roku musia tvoriť príjmy z Nemecka, alebo príjmy, ktoré mala mimo Nemecka, musia byť v roku 2018 nižšie než 6 750,00 €.

Zamestnancom slovenských a českých firiem pracujúcim v Nemecku, takzvaným vyslaným zamestnancom preto spoločnosť TJ – Legal, s.r.o. odporúča v zmenenej situácii tento postup:

 1. Potom ako ste 2 mesiace v roku 2018 vykonávali zárobkovú činnosť v Nemecku ako vyslaný zamestnanec a výhľadovo ju budete vykonávať ešte aspoň 4 mesiace – a tým splníte jednu z podmienok nemeckej daňovej rezidencie – podajte na nemeckom daňovom úrade (Finanzamt) v mieste sídla vášho zamestnávateľa žiadosť, aby vás už počas roka 2018 pri zdaňovaní vášho príjmu považovali za nemeckého daňového rezidenta. Po nemecky sa žiadosť nazýva Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3, § 1a EStG.
 2. Ak budete mať otázky o presnom postupe pri podaní tejto žiadosti, radi vám pomôžeme. Podrobné informácie, ako postupovať nájdete aj tu.
 3. Keď vašu žiadosť o nemeckú daňovú rezidenciu prijme nemecký daňový úrad, kontaktujte našu spoločnosť mailom alebo telefonicky.TJ – Legal, s.r.o. vám obratom zašle osobný dotazník a zmluvu s našou spoločnosťou.
 4. Po prijatí vyplneného dotazníka a podpísanej zmluvy vás vyzveme, aby ste nám dodali podklady dokazujúce vašu zárobkovú činnosť v Nemecku, ako sú napríklad výplatné pásky, potvrdenie zamestnávateľa, potvrdenie A1, prihlásenie na pobyt v Nemecku, respektíve doklady za ubytovanie. Tiež vás požiadame, aby ste dodali ďalšie dokumenty (napríklad rodné listy detí, potvrdenia o poberaní prídavkov na deti na Slovensku, potvrdenia o návšteve školy a podobne) potrebné pre podanie žiadosti.
 5. Vystavíme vám faktúru za naše služby.
 6. Po úhrade faktúry zašleme vašu žiadosť na príslušný nemecký úrad Familienkasse a v sprievodnom liste ho budeme informovať, že ste si na príslušnom nemeckom daňovom úrade podali žiadosť, aby vás už počas roka 2018 pri zdaňovaní vášho príjmu považovali za nemeckého daňového rezidenta.
 7. Za rok 2018 si podáte nemecké daňové priznanie a súčasne pre vás vyžiadame potvrdenie o vašej nemeckej daňovej rezidencii. Keď vám nemecký daňový úrad (Finanzamt) vydá potvrdenie o daňovej rezidencii za rok 2018, zašleme ho na Familienkasse.

Prehľad najdôležitejších zásad TJ – Legal, s.r.o. pri podávaní žiadosti o nemecké prídavky na deti pre vyslaných zamestnancov:

 • Žiadosť podáme len po predložení kópie potvrdenej žiadosti Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach § 1 Abs. 3, § 1a EStG. Musí totiž byť jasné, že žiadateľ v roku 2018 splní podmienku nemeckej daňovej rezidencie.
 • Žiadosť podáme po uhradení faktúry za služby.
 • TJ – Legal, s.r.o. si vyžiada z príslušného nemeckého daňového úradu potvrdenie o nemeckej daňovej rezidencii klienta za rok 2018 a zašle ho na Familienkasse.
 • Na všetky listy z Familienkasse odpovie TJ – Legal, s.r.o. v spolupráci s klientmi.

Zdroj: Einkommensteuergesetz, Familienkasse Bayern Nord

Tento článok získal už 0 potleskov

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Nastavenia
OK
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)