Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako požiadať o vrátenie preplatku na sociálnom poistení

Ak ste pracovali vo Veľkej Británii ako zamestnanec o vrátenie preplatku môžete požiadať priamo u svojho zamestnávateľa. Ten by vám mal preplatok vrátiť pomocou takzvaného Real Time Information mzdového systému.

Potrebné informácie v žiadosti o vrátenie NIN

  • vaše NIN (National Insurance number),
  • prečo ste preplatili,
  • v ktorom daňovom roku ste preplatili,
  • koľko daní a sociálneho poistenia ste za daný daňový rok odviedli – pripojte formulár P60 alebo ročné zúčtovanie (Statement) od zamestnávateľa,
  • dôvod, prečo ste preplatok nezískali od zamestnávateľa.

Adresa pre odoslanie žiadosti o vrátenie NIN

HM Revenue and Customs
National Insurance Contributions and Employer Office
BX9 1AN
United Kingdom

Lehota na podanie žiadosti o vrátenie preplatku na sociálnom poistení je neobmedzená v prípade, ak je dôvodom preplatenia to, že ste mali viac zamestnaní. Ak ste preplatili z iného dôvodu, lehota na podanie žiadosti je 6 rokov po ukončení daňového roka, za ktorý o preplatok žiadate. Žiadosť je však možné podať aj po uplynutí lehoty na podanie, ak v nej uvediete nejaký pádny dôvod oneskoreného podania.

Ak ste pracovali vo Veľkej Británii ako živnostník (SZČO)

Ak ste živnostník (SZČO) a odvádzali ste poistenie v triede 2 (Class 2), aj keď ste správne nemali, je potrebné, aby ste požiadali o vrátenie príspevku cez formulár CA8480.

Ak ste odviedli viac poistenia ako ste mali, v žiadosti je potrebné uviesť:

  • vaše NIN (National Insurance number),
  • dôvod, prečo ste preplatili,
  • informáciu, v ktorom daňovom roku ste preplatili a
  • priložiť doklad o vašich príjmoch (napríklad kópiu výpisu z bankového účtu za daný rok).

Žiadosť je potrebné zaslať na adresu, ktorú uvádzame vyššie v tomto článku.

Ak ste živnostník (SZČO) a odvádzali ste poistenie v triede 4 (Class 4), aj keď ste správne nemali, je potrebné kontaktovať linku pomoci pre živnostníkov (Self Assessment helpline). Ak ste odviedli viac poistenia ako ste mali, je potrebné požiadať o vrátenie preplatku cez formulár CA5610.

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)