Zatvoriť
Odporučiť známeho

Vrátenie daní a prídavky zo zahraničia

Som Paula
a rada vám pomôžem

profilova fotka pracovnika

Ako rýchlejšie dostať oficiálnu daňovú kalkuláciu

Triky na rýchlejšie získanie daňového preplatku a prečo sa oplatí počkať.

Stihli ste to tento rok pomerne skoro a vaše daňové priznanie bolo do poštovej schránky úradu doručené už pred mesiacmi, no aj tak sa odvtedy nič nedeje? Žiadne správy z daňového úradu a vy túžobne očakávate svoj daňový preplatok? Čo môžete robiť?

Výchovné opatrenia daňového úradu

Nemecký daňový úrad má v talóne niekoľko metód, ako vychovávať daňovníkov: príplatok za oneskorené podanie daňového priznania, penále za oneskorenú platbu daní, pokuty pri nepodaní priznania, či nedodaní dotazníkov a podobne.
Pri porušení štátom stanovených termínov a lehôt nepoznajú štátni úradníci väčšinou žiadne zľutovanie. Ale čo vtedy, keď vy sami dlho čakáte na spracovanie vášho daňového priznania a oficiálna daňová kalkulácia (Bescheid) jednoducho neprichádza?

Daňová kalkulácia prichádza väčšinou po 6 až 8 týždňoch

Väčšina podaných daňových priznaní je spracovaná v priebehu prvých šiestich až ôsmich týždňov po doručení. Kým sa daňová kalkulácia dostane do vašej schránky, daňový preplatok je už väčšinou vyplatený na váš bankový účet.
Ale tak ako všade, na úradoch pracujú aj pomalí pracovníci. Oficiálnymi lehotami na spracovanie nie sú viazaní. Spisy v správnom konaní musia byť vybavené „v primeranom čase“. Adekvátne tomuto neurčitému termínu teda nemáte žiadne právo na okamžité konanie vášho spracovateľa.

Čo môžete urobiť ak čakáte viac ako 2 mesiace

Čakáte už viac ako 2 mesiace na spracovanie svojho daňového priznania? Nehanbite sa, zavolajte pracovníkovi, ktorý ho spracováva a slušne sa ho opýtajte na stav spracovania. Nedokáže vám spracovateľ uviesť žiaden dostatočný dôvod prieťahov v spracovaní? Možno pomôže list adresovaný jeho nadriadenému. Ale pozor – komu by sa páčilo, že sa na neho sťažujú šéfovi? Preto by ste sa potom nemali čudovať, keď vám príde list od spracovateľa s požiadavkou na spresnenie údajov vo vašom daňovom priznaní a doplnenie dokladov k daňovým výdavkom.

Keď ani po pol roku neprijmete daňovú kalkuláciu, môžete na finančný súd podať tzv. žalobu pre nečinnosť (Untätigkeitsklage). Toto by však pre vás mal byť úplne posledný prostriedok, ako vecami na daňovom úrade pohnúť. Váš spracovateľ má totiž pri všetkých svojich rozhodnutiach určitý primeraný priestor na manévrovanie. Malo by byť teda jasné, že v nasledujúcich rokoch sa pri vágnych otázkach rozhodne skôr vo váš neprospech.

Máte ešte chvíľku čas?

Ak nie ste odkázaný na okamžité prijatie daňového preplatku, dajte svojmu spracovateľovi ešte nejaký ten čas. Pretože za každý premárnený mesiac vám budú vyplatené úroky vo výške 0,5 % zo sumy daňového preplatku. Toľko vám nedá žiadna banka!
Úroková lehota začína plynúť 15 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. Pre vaše daňové priznanie 2017 to znamená, že od apríla 2019 získate už zúročený daňový preplatok. Kto bude mať ešte zopár mesiacov strpenia, môže byť na jeho účet pripísaný rekordný úrok.

 

Zdroj: buhl.de

 

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny ku dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá TJ-Legal, s.r.o. zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii. Informácie uvedené na stránkach TJ-Legal, s.r.o. alebo partnerských weboch môžu byť po zverejnení predmetom ďalšieho vývoja a zmien. TJ-Legal, s.r.o. si výslovne vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upovedomia meniť, dopĺňať, mazať časti stránok alebo celú ponuku alebo dočasne či s konečnou platnosťou pozastaviť zverejnenie. Spoločnosť TJ-Legal, s.r.o. nepreberá zodpovednosť a neručí za prípadné riziká a škody spôsobené konaním na základe informácií uvedených na svojich alebo partnerských stránkach.

Nastavenia
OK
Cookies používame na prispôsobenie obsahu
Google Analytics (Štatistické cookies)
Hotjar - Website heatmaps (Marketingové cookies)